Norsk Skogfinsk Museum får tilskudd til Finnskogens hus

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

-Nå har vi kommet et langt skritt nærmere en verdig og god formidlingsarena for den skogfinske minoritetens kulturarv, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Stortinget ga i fjor Kultur- og likestillingsdepartementet fullmakt til å gi Norsk Skogfinsk Museum (NSM) et tilsagn på 106,6 mill. kroner til oppføring av formidlingsbygget Finnskogens hus på Svullrya i Grue kommune.

NSM er en liten organisasjon med kun fire årsverk, og det var derfor lagt inn en forutsetning for det statlige tilsagnet, nemlig at det faglige samarbeidet mellom Norsk Skogfinsk Museum og Anno museum ble styrket for å sikre en mer robust organisasjon for gjennomføring av prosjektet, og et større faglig nettverk som vil bidra til å gi den skogfinske kulturarven bedre vilkår.

- Jeg er svært glad for at Norsk Skogfinsk Museum (NSM) og Anno museum nå har kommet fram til en avtale. Denne avtalen vil kunne bidra til å sikre at Finnskogens hus på Svullrya blir et moderne og kraftfullt senter for formidling av den skogfinske kulturarven, sier Trettebergstuen.

Avtalen mellom NSM og Anno museum gir NSM rett til å benytte seg av Anno museums museumsfaglige ekspertise og byggtekniske erfaring.

Kultur- og likestillingsdepartementet legger til grunn at partene vil benytte denne muligheten til fulle, slik at den skogfinske kulturarven får den moderne og kraftfulle arenaen den fortjener. På denne bakgrunnen, og ved NSMs aksept av vilkårene for statstilskuddet, vil NSM i det nærmeste kunne få utbetalt de bevilgede midlene.