Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Norsk strategi for FNs klimakonferanse i Warszawa

10.000 delegater fra over 190 land er på plass under FNs 19. klimakonferanse som åpnet i dag i Warszawa. I Norges strategi for forhandlingene er det arbeidet med en ny klimaavtale som står øverst på listen. - Nå er det behov for et taktskifte i prosessen over mot mer reelle forhandlinger. Det ønsker vi å bidra med under årets klimakonferanse, sier Norges forhandlingsleder, Aslak Brun.

10.000 delegater fra over 190 land er på plass under FNs 19. klimakonferanse som åpnet i dag i Warszawa. I Norges strategi for forhandlingene er det arbeidet med en ny klimaavtale som står øverst på listen. - Nå er det behov for et taktskifte i prosessen over mot mer reelle forhandlinger. Det ønsker vi å bidra med under årets klimakonferanse, sier Norges forhandlingsleder, Aslak Brun.

I den norske strategien for årets forhandlinger er de norske posisjonene tydelige:

  • Norge skal være en pådriver for en vitenskapsdrevet, langsiktig, ambisiøs og bred og avtale i tråd med togradersmålet.
  • Avtalen må inkludere alle, og gi tallfestete forpliktelser både for industriland og store utviklingsland som er forståelige og sammenlignbare.
  • Norge skal arbeide for en folkerettslig bindende avtale for alle land, selv om innholdet i forpliktelsene kan variere.
  • Avtalen må være fleksibel og inkludere ulike typer forpliktelser tilpasset lands kapasitet og ansvar. Norge skal arbeide for at avtalen i størst mulig omfang er basert på at land har forpliktelser som dekker alle gasser og sektorer.
  • Det bør settes en internasjonal pris på klimagassutslipp, noe som gjør det dyrere å forurense og vil stimulere til innovasjon, forskning og innføring av ny teknologi og reduserer karbonlekkasje.
  • Norge skal arbeide for en avtale som fremmer utvikling og spredning av lavutslippsteknologi.
  • Norge skal også arbeide for effektive internasjonale markeder for utslippskvoter. Norge legger til grunn at vi også i fremtiden kan benytte oss av både slike markeder og EUs kvotesystem.
  • Norge skal være en pådriver for en avtale med felles regler for bokføring av utslippsforpliktelser. Dette inkluderer også regelverk for hvordan utslipp og lagring av karbon fra arealbruk og skog behandles.
  • Norge skal arbeide for at avtalen understreker lands ansvar for tilpasning til klimaendringer.
  • Norge skal fremme at klimafinansiering i den nye avtalen må knyttes klart til handling.

Den nye klimavtalen skal vedtas i Paris i 2015 og gjelde fra 2020. Norge vil i tillegg arbeide for et vedtak i Warszawa som gir politisk støtte til økt frivillig innsats før 2020, blant annet gjennom frivillige internasjonale initiativer.

- Norge vil i diskusjonen legge vekt på at et bredt spekter av løsninger kan bidra til utslippsreduksjoner før 2020, Vi vil blant annet trekke veksler på norske erfaringer fra eksisterende innsats innenfor redusert avskoging, reduserte utslipp av kortlivede klimadrivere, styrkede karbonmarkeder, reform av subsidier til fossile brensler og fornybar energi, sier forhandlingsleder Aslak Brun.

- Nå er det behov for et taktskifte i prosessen mot en ny klimaavtale, sier , sier Norges forhandlingsleder, Aslak Brun. Her fra åpningen under årets klimaforhandlinger i Warszawa (Foto: Erik Aasheim/Miljøverndepartementet)
- Nå er det behov for et taktskifte i prosessen mot en ny klimaavtale, sier , sier Norges forhandlingsleder, Aslak Brun. Her fra åpningen under årets klimaforhandlinger i Warszawa (Foto: Erik Aasheim/Miljøverndepartementet)
Til toppen