Avgjørelse i klagesak om oljeomlasting i Bøkfjorden

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Norterminal får tillatelse til å øke volumet av olje som kan lastes om fra skip til skip fra 3 til 7.5 millioner tonn per år. Det gjelder også omlastning ved bruk av et såkalt mellomlagerskip. Det har Klima- og miljødepartementet vedtatt.

-Klima- og miljødepartementet har vurdert nye opplysninger i saken som kom etter at Miljødirektoratet oversendte saken til departementet. Disse vurderingene viser at sikkerheten ved operasjonene er ivaretatt og at miljørisikoen er lav, sier statssekretær Lars Andreas Lunde. 

Norterminal har tillatelse til å laste om olje på fire ulike posisjoner i Bøkfjorden i Kirkenes. Omlastingen skjer ved at lasten fra isbrytende tankskip, som kommer fra Russland, overføres til eksportskip i Bøkfjorden. 

Mellomlagerskip benyttes til å lagre oljen midlertidig inntil den kan lastes om til et eksportskip. Nye sakkyndige vurderinger viser at forankringen av skipene ved en slik operasjon er forsvarlig og at miljørisikoen er lav. 

Norterminal får ikke tillatelse til å ta i bruk en ytterligere omlastingsposisjon i Bøkfjorden i Kirkenes. Denne omlastingsposisjonen ligger nær det verneverdige munningsområdet for Neidenelva og Sør-Leirvågen, som er et spesielt sårbart område. Departementet har derfor vurdert at omlastingsaktiviteten må skje lenger unna dette området.

Du kan lese vedtaket her (pdf)