Ny kartlegging om veiledningsordningen for lærere og barnehagelærere

Kunnskapsdepartementet (KD) og KS skal gjennomføre en ny kartleggingsundersøkelse av veiledningsordningen for nyutdannede lærere og barnehagelærere våren 2014. Undersøkelsen i 2014 er oppfølging av tidligere undersøkelser gjennomført i 2012 og 2010.

Ifølge intensjonsavtalen mellom KD og KS skal partene i fellesskap arbeide målrettet for at alle kommuner og fylkeskommuner tilbyr veiledning til alle nytilsatte nyutdannede pedagoger i grunnopplæringen og barnehagen fra henholdsvis skoleåret 2010–2011 og barnehageåret 2011–2012.

I avtalen mellom KD og KS legges det til grunn at det er behov for systematisk veiledning og oppfølging av lærerne de første årene i arbeidslivet. Rammene for og innholdet i veiledningen må avklares mellom rektor, veileder og den som skal veiledes, og det er opp til kommunene og fylkeskommunene å avgjøre om veiledning skal tilbys til andre som ansettes som lærere.
Kartleggingen dekker i hovedsak omfang, organisering og innhold i veiledningsordningene for nyutdannede.

 

Til toppen