Ny kontrakt gir økt sikkerhet for kommunikasjon mellom Norge og utlandet

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har inngått kontrakt om etablering av et nytt sjøfibersamband mellom Norge og utlandet.

- Regjeringen har satt av 100 millioner kroner til fiberkabler til utlandet etter at Nkom hadde påpekt en sårbarhet i internettrafikk til og fra utlandet. Denne kontrakten vil bøte på sårbarheten og øke sikkerheten for kommunikasjon mellom Norge og andre land, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

Telia Carrier Norway AS vant kontrakten, som har en verdi på om lag 29 millioner kroner. Bulk Infrastructure AS vil benyttes som underleverandør. Den nye sjøfiberkabelen skal gå mellom Kristiansand og Esbjerg i Danmark, og skal være operativ fra starten av 2022.