Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ny metode øker testkapasiteten

Når vi åpner samfunnet opp igjen, sammen, kontrollert og over tid, er det tre ting som må være på plass:

Det er:

  • God smittesporing.
  • Trygg isolering av syke.
  • Mulighet for testing av alle med symptomer.

Gjennom Smittestopp-appen får vi etter hvert til mer effektiv og nøyaktig smittesporing.

Vi har bedt alle kommuner sørge for at de som skal i karantene eller isolering, har et tilbud om alternativt oppholdssted dersom boligen eller familiesituasjonen gjør det vanskelig med isolering hjemme. Dette er et svært viktig tiltak.

Og nå er vi altså i ferd med å utvide testkapasiteten - kraftig.

Fra i dag utvider vi kriteriene for testing slik at alle som har symptomer på covid-19 kan få tilbud om å bli testet.

Forskere ved NTNU og St. Olavs hospital har på rekordtid utviklet en metode som gjør helsetjenesten mindre avhengig av reagensene.

I den nye metoden blir det brukt nanoteknologi. Små, magnetiske kuler trekker ut arvemateriale fra virus, som så analyseres.

Både sykehusene og private laboratorier skal analysere testene.

I løpet av mai kan vi komme opp i en analysekapasitet på 100 000 tester i uken.

Det er mer enn tre ganger så mye som før påske.

For at vi skal få til dette, har jeg bedt kommunene bygge opp kapasiteten.

Da trenger vi også mer helsepersonell til å ta prøvene, folk til å jobbe med smittesporing, og mer beskyttelsesutstyr.

Tidligere i uken hadde jeg et møte med noen kommuner om dette. Holdningen deres var "dette skal vi få til!" - selv om de så noen utfordringer.

Noen kommuner har allerede kapasitet til å teste alle med symptomer. De kan bare begynne å gjøre det. Andre igjen har mer som må på plass. Det gjelder nok spesielt i de store kommunene.

Det er særlig tilgang til helsepersonell som er utfordringen i en del kommuner – og da særlig i de store kommunene som også har hatt flest smittede.

Det er ikke lett å omdisponere personell fra andre deler av helse- og omsorgstjenesten fordi disse tjenestene også skal omstille seg. Det gjelder flere, også tjenestene til barn og unge.

Og samtidig som vi finner gode måter å organisere oss, må vi sikre at de som skal utføre testingen kan gjøre den jobben på en trygg måte. Derfor skal vi også sørge for at de har god tilgang på beskyttelsesutstyr.

I løpet av de siste ukene er det inngått avtaler med flere norske virksomheter som nå skal produsere smittevernutstyr. Disse avtalene er viktige for at norsk helsetjeneste skal få nok utstyr, både på kort og lang sikt. De norske produktene kommer i tillegg til det vi importerer fra utlandet.

Helsedirektoratet jobber med å lage en god veileder til kommunene. Den vil blant annet beskrive organisering av prøvetaking og håndtering av prøvesvar.

Til nå er det altså kun noen grupper med symptomer på covid-19 som er blitt prioritert til testing. Når vi nå bygger opp kapasiteten, er målet at alle med symptomer på covid-19 skal få mulighet for å teste seg.

Det er viktig at kommunene utnytter den situasjonen vi er i nå, med lavt antall smittede, til å planlegge for forventet økt behov for testing, sporing og isolering.

Jeg opplever at kommunene er positive og utålmodige etter å komme i gang med å tilby testing til alle med symptomer på covid-19 – voksne, ungdommer og barn.

De vanligste symptomene er vondt i halsen, hoste, kroppsverk eller feber. Sjekk på nettsiden til din kommune om de har åpnet opp for testing i tråd med de nye kriteriene.

Jeg føler meg trygg på at vi skal få dette til.

Det er mange som gjør en stor og viktig innsats i helsetjenesten vår – nå under koronautbruddet og ellers.

I dag vil jeg takke det medisinske teamet som har vært i Nord-Italia og jobbet på et sykehus utenfor Bergamo.

De har fortalt om sterke inntrykk og tøffe arbeidsdager på sykehuset.

De lokale helsemyndighetene og italienske kolleger har vært takknemlige for hjelp.

For å håndtere denne krisen, må vi hjelpe og lære av hverandre. Vi er takknemlige for at italienske leger – selv under de voldsomme belastningene i mars – delte sine erfaringer slik at vi kunne forberede oss.

Nå har det norske temaet med seg verdifull kunnskap og erfaringer som helsetjenesten her hjemme vil ha nytte av.

Til toppen