Ny mobilapp effektiviserer skogforvaltningen

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Landbruksdirektoratet har utviklet en ny kartbasert app for offentlig skogforvaltning. Appen SKART som ble tatt i bruk i august, forventes å gi stor effektiviseringsgevinst.

Ansatte i offentlig skogforvaltning kan nå bruke SKART til å gjøre kartlegging av miljø og skogbrukstiltak etter hogst. Denne oppgaven har tidligere blitt gjort med penn og papir først i felt, og deretter manuell registrering av data i fagsystemet ØKS når man er tilbake på kontoret. Med SKART er både penn og papir og kontordelen historie - oppgaven er nå fullt ut digitalisert. 

Resultatkartlegging for miljø og skogbrukstiltak gjøres for å fange opp effektene av skogpolitikken slik at skogen forvaltes på en bærekraftig måte.

– Det er veldig bra at vi nå har fått utviklet en digital og effektiv løsning for disse oppgavene. Det betyr at kommunene kan gjøre en enda bedre jobb med å følge opp skogbruket. Et bærekraftig skogbruk er en viktig del av løsningen på klimautfordringene og overgangen til et fornybart samfunn. Derfor er det viktigere enn noensinne at vi sikrer at det plantes etter hogst og gjøres andre miljø- og skjøtselstiltak i skogen, sier landbruks-og matminister Sandra Borch.

Skogplanting i Hattfjelldal.
Skogplanting i Hattfjelldal. Foto: Steinar Johansen/Statskog

Digitalisering gir store besparelser i forvaltningen

Hvert år gjennomføres Resultatkartlegging på 3 år gamle hogstflater over hele landet – totalt 1300 hogstfelt. Tidligere brukte kommunen i snitt ca. 5 timer per kartlegging, med SKART er tidsforbruk per kartlegging redusert med opp mot 40 prosent. Samlet gir dette årlig store besparelser både i tid og penger for offentlig skogforvaltning.