Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ny reform for barn og familier med behov for sammensatte tjenester

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Norge er et velferdssamfunn med gode ordninger for de som har behov for støtte og hjelp. Likevel opplever mange familier at de må kjempe mot systemet. Noen får ikke god nok hjelp. Andre føler seg som en byrde. Slik skal vi ikke ha det.  I det norske samfunnet skal vi ha bruk for alle. Regjeringen starter derfor arbeidet med en ny reform, Likeverdsreformen.

Målet er å gjøre hverdagen enklere for familier som venter eller som har barn med behov for sammensatte tjenester. Dette gjelder både barn som fødes med behov for sammensatte tjenester og barn som får slike behov på grunn av sykdom eller ulykker.

- Regjeringen har gjort mye for å gjøre livet enklere for disse familiene. Likevel vet vi at det fortsatt er utfordringer. Vi ønsker et samfunn som stiller opp og som har bruk for alle, sier statsminister Erna Solberg (H).

Med Likeverdsreformen vil regjeringen sikre at familier som har barn med behov for sammensatte tjenester får

  • motta sammenhengende og gode tjenester
  • være sjef i eget liv
  • ha en meningsfull hverdag
  • oppleve ivaretakelse og inkludering som pårørende.

Mange opplever at det er vanskelig å forholde seg til hjelpesystemet. Foreldre til barn med behov for sammensatte tjenester bruker ofte mye tid på å koordinere og administrere tjenester.

- Foreldre må få bruke tiden sin på å være foreldre i stedet for å kjempe mot systemet. Målet vårt er at folk skal møte offentlige tjenester som henger sammen, og at de ikke skal oppleve tjenesteapparatet som vanskelig, sier Frp-leder Siv Jensen.

Å vente et barn med funksjonsnedsettelser kan føre til stor usikkerhet. Flere lurer på om de vil få nok støtte fra samfunnet og om barnet vil bli inkludert og akseptert.

- Vi skal ha et samfunn med rom for alle. Foreldre som venter barn med sammensatte behov trenger ekstra hjelp og støtte i en sårbar tid. Derfor vil vi gi dem en lovfestet rett til koordinator allerede under svangerskapet, sier KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad.

Mennesker med utviklingshemning er en gruppe som opplever spesielle utfordringer.  Svært få personer med utviklingshemning eier eller leier bolig privat. Dessuten møter de ofte utfordringer når det gjelder deltagelse i aktiviteter, både i arbeidslivet og på fritidsarenaen.

- Et viktig mål med reformen er å styrke likestillingen. Alle skal ha like muligheter til å leve et selvstendig liv og delta i samfunnet, uavhengig av funksjonsnivå, sier Venstre-leder Trine Skei Grande.

Både familier med barn med behov for sammensatte tjenester, brukerorganisasjoner, helsetjenesten, NAV, kommuner og andre vil bli inkludert i arbeidet med reformen. Regjeringen vil blant annet gjennomføre dialogkonferanser rundt om i landet.

Likeverdsreformen skal utvikles og presenteres fortløpende, og vil munne ut i en sak til Stortinget våren 2021.