Ny registrerings- og tilsynsordning for tobakk fra 26. oktober

Helse- og omsorgsdepartementet har vedtatt en ny registrerings- og tilsynsordningen for salg av tobakk. Ordningen skal bidra til å fremme folkehelsen, og særlig hindre salg av tobakksvarer og tobakkssurrogater til mindreårige.

Forskrift om registrering av og tilsyn med salg av tobakksvarer mv. ble vedtatt av Helse- og omsorgsdepartementet 21. september 2017, og den trer i kraft 26. oktober 2017. Ordningen skal være i full drift fra 1. januar 2018, og virksomheter vil kunne begynne å registrere seg fra 1. november 2017.

- Jeg har et langsiktig mål om en tobakksfri ungdomsgenerasjon. For å nå dette er det viktig at tobakksskadelovgivningen overholdes, og at det ikke selges tobakksvarer til mindreårige. Jeg ønsker at flere skal overholde regelverket. Vi har nå fått på plass en ordningen som er ubyråkratisk og medfører minst mulig inngrep overfor næringen, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie. 

Det nasjonale registrering skal gi oversikt over hvilke salgssteder som finnes. Virksomheter som driver stedlig salg av tobakksvarer og tobakkssurrogater til forbruker og grossister plikter nå å registrere seg, og detaljistene skal etablere internkontroll. Kommunene skal føre tilsyn av detaljistene, mens Helsedirektoratet skal føre tilsyn med grossistene.

Helsedirektoratet vil utarbeide informasjonsmateriell om ordningen.

Les forsriften på Lovdatas nettsider

Til toppen