Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Staten støtter en sammenslåing av Aker Solutions ASA og Kværner ASA

Næringsminister Iselin Nybø støtter planene om en sammenslåing av Aker Solutions ASA og Kværner ASA.

- Jeg støtter sammenslåingen og mener den vil være med på å styrke selskapene. Staten ønsker en best mulig industriell utvikling for Aker Solutions og Kværner. En sammenslåing synes forretningsmessig fornuftig, og forventes å skape verdier for både staten som eier og de øvrige aksjonærene. Hovedkontoret til det nye, sammenslåtte selskapet vil være i Norge, sier næringsministeren.

Fredag morgen offentliggjorde Aker planene om en sammenslåing gjennom en fusjon av Aker Solutions og Kværner. I forkant av fusjonen er det lagt opp til at Aker Solutions skiller ut sin virksomhet knyttet til utbygging av havvindparker og karbonfangstteknologi, og at aksjonærene i Aker Solutions, inkludert i Aker Kværner Holding mottar aksjer i disse. Staten som eier i Aker Kværner Holding har ikke hatt innvendinger mot dette.

Det skal etter planen gjennomføres emisjoner i disse to nye selskapene for havvind og karbonfangst. Staten vil ha anledning til å delta i emisjonene, men legger ikke opp til det.

Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet støtter forslaget om en fusjon av de to selskapene, med forbehold om endelig dokumentasjon. Departementets endelige standpunkt vil bli tatt når endelig dokumentasjon om fusjonen foreligger, altså nærmere generalforsamlingene i Kværner og Aker Solutions der fusjonen skal behandles.

Fakta:

  • Nærings- og fiskeridepartementet og Aker eier henholdsvis 30 prosent og 70 prosent av Aker Kværner Holding AS. Aker Kværner Holding eier ca. 40 prosent av aksjene i henholdsvis Aker Solutions, Kværner og Akastor.
  • Aker offentliggjorde fredag 17. juli planer om en sammenslåing gjennom en fusjon av Aker Solutions og Kværner, der Aker Solutions er overtakende part. Bytteforholdet i sammenslåingen vil være basert på markedspriser. 
  • I henhold til aksjonæravtalen for Aker Kværner Holding har Nærings- og fiskeridepartementet vetorett knyttet til Aker Kværner Holdings stemmegivning på Kværners og Aker Solutions' generalforsamlinger om fusjonen.
  • I forkant av fusjonen er det lagt opp til at Aker Solutions skiller ut sin virksomhet knyttet til utbygging av havvindparker og karbonfangstteknologi i egne juridiske enheter gjennom rettede emisjoner i de to nye selskapene og utdeling av aksjer til aksjonærene i Aker Solutions. De nye selskapene vil bli notert på Oslo Børs' Merkur Market. Statens eierandel i de to utskilte selskapene, vil reduseres gjennom emisjoner dersom staten ikke deltar i disse. Staten vil ha anledning til å delta i emisjonene, men legger ikke opp til det.
  • Departementet har i vurderingene av transaksjonene benyttet Pareto Securities som finansiell rådgiver og Kluge Advokatfirma som juridisk rådgiver.

 

Til toppen