Staten støtter en sammenslåing av Aker Solutions ASA og Kværner ASA

Næringsminister Iselin Nybø støtter planene om en sammenslåing av Aker Solutions ASA og Kværner ASA.

- Jeg støtter sammenslåingen og mener den vil være med på å styrke selskapene. Staten ønsker en best mulig industriell utvikling for Aker Solutions og Kværner. En sammenslåing synes forretningsmessig fornuftig, og forventes å skape verdier for både staten som eier og de øvrige aksjonærene. Hovedkontoret til det nye, sammenslåtte selskapet vil være i Norge, sier næringsministeren.

Fredag morgen offentliggjorde Aker planene om en sammenslåing gjennom en fusjon av Aker Solutions og Kværner. I forkant av fusjonen er det lagt opp til at Aker Solutions skiller ut sin virksomhet knyttet til utbygging av havvindparker og karbonfangstteknologi, og at aksjonærene i Aker Solutions, inkludert i Aker Kværner Holding mottar aksjer i disse. Staten som eier i Aker Kværner Holding har ikke hatt innvendinger mot dette.

Det skal etter planen gjennomføres emisjoner i disse to nye selskapene for havvind og karbonfangst. Staten vil ha anledning til å delta i emisjonene, men legger ikke opp til det.

Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet støtter forslaget om en fusjon av de to selskapene, med forbehold om endelig dokumentasjon. Departementets endelige standpunkt vil bli tatt når endelig dokumentasjon om fusjonen foreligger, altså nærmere generalforsamlingene i Kværner og Aker Solutions der fusjonen skal behandles.

Fakta:

  • Nærings- og fiskeridepartementet og Aker eier henholdsvis 30 prosent og 70 prosent av Aker Kværner Holding AS. Aker Kværner Holding eier ca. 40 prosent av aksjene i henholdsvis Aker Solutions, Kværner og Akastor.
  • Aker offentliggjorde fredag 17. juli planer om en sammenslåing gjennom en fusjon av Aker Solutions og Kværner, der Aker Solutions er overtakende part. Bytteforholdet i sammenslåingen vil være basert på markedspriser. 
  • I henhold til aksjonæravtalen for Aker Kværner Holding har Nærings- og fiskeridepartementet vetorett knyttet til Aker Kværner Holdings stemmegivning på Kværners og Aker Solutions' generalforsamlinger om fusjonen.
  • I forkant av fusjonen er det lagt opp til at Aker Solutions skiller ut sin virksomhet knyttet til utbygging av havvindparker og karbonfangstteknologi i egne juridiske enheter gjennom rettede emisjoner i de to nye selskapene og utdeling av aksjer til aksjonærene i Aker Solutions. De nye selskapene vil bli notert på Oslo Børs' Merkur Market. Statens eierandel i de to utskilte selskapene, vil reduseres gjennom emisjoner dersom staten ikke deltar i disse. Staten vil ha anledning til å delta i emisjonene, men legger ikke opp til det.
  • Departementet har i vurderingene av transaksjonene benyttet Pareto Securities som finansiell rådgiver og Kluge Advokatfirma som juridisk rådgiver.