Ny utbygging i Oseberg-området

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Olje- og energiminister Tord Lien mottok fredag en utbyggingsplan som gir økt utvinning og langsiktig verdiskaping fra Oseberg-feltet.

- Videreutvikling av eksisterende felt skaper store verdier for fellesskapet. Dette prosjektet bidrar til å opprettholde produksjonen og å øke utvinningsgraden. I den krevende situasjonen næringen er i er det særlig viktig at selskapene fatter investeringsbeslutninger som her på Oseberg, sier olje- og energiminister Tord Lien. 

Oseberg-feltet i Nordsjøen er et av de største feltene på norsk sokkel som vil skape store verdier for Norge i tiår framover.

Statsråd Lien (t.v) mottok "jule-pud" av Statoils Ivar Aasheim.

På vegne av rettighetshaverne leverte Statoil plan for utbygging og drift (PUD) for Oseberg Vestflanken 2. De utvinnbare reservene knyttet til dette prosjektet er om lag 100 millioner fat oljeekvivalenter. Forventede investeringskostnader er 8,2 milliarder kroner, og antatt produksjonsstart er i 2. kvartal 2018. 

Oseberg vestflanke

Den valgte utbyggingsløsningen er en ubemannet brønnhodeplattform. Den vil bli den første plattformen av sitt slag på norsk sokkel. Utbyggingsløsningen bidrar til fleksibilitet og til lavere kostnader. 

- Det er spennende at selskapene tar i bruk nye og kostnadseffektive utvinningsløsninger på sokkelen. Det er mye ressurser igjen i modne områder og vi er avhengig av at selskapene finner gode og effektive løsninger for å utnytte disse. Løsninger som denne gir oss arbeidsplasser og stor, langsiktig verdiskaping, sier olje- og energiminister Tord Lien. 

Rettighetshavere i utvinningstillatelsen er Statoil (operatør, 49,3 prosent), Petoro (33,6 prosent), Total (14,7 prosent) og ConocoPhillips (2,4 prosent).