Ny veileder for kompetanseprosjekter

Gjennom hovedtariffavtalen 2012 - 2014 er det avsatt 25 millioner kroner for å stimulere til kompetanseutvikling i staten. Basert på erfaringer fra virksomhetene som mottok kompetansemidler i perioden 2010-1012 er det laget en veileder for kompetanseprosjekter. Veilederen tar utgangspunkt i 8 dilemmaer.

Gjennom hovedtariffavtalen 2012 - 2014 er det avsatt 25 millioner kroner for å stimulere til kompetanseutvikling i staten. Midlene ble utlyst gjennom Personalmelding 2012-14 og ble fordelt av partene etter innstilling fra Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).

FAD og hovedsammenslutningene har i år ved hjelp av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) og Agenda Kaupang fullført et eget spredningsprosjekt. Det er utarbeidet en veileder som består av et temahefte (P-0978) og et arbeidshefte (P-0979), samt en presentasjon av veilederen. Disse kan lastes ned fra Difis nettsider.

Trykte utgaver av heftene kan bestilles hos Departementenes servicesenter (DSS) eller fra Fagbokforlaget.

  • Publikasjonsbestilling hos Departementenes servicesenter
    NB: Bruk bestillingsnummer for å søke.
  • Til toppen