Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Nye 10 millioner kroner til ferie- og fritidstiltak

I regjeringens strategi, Barn som lever i fattigdom, ble det foreslått ytterligere 10 millioner kroner til nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom. Nå er de ekstra midlene tildelt ulike ferie- og fritidstiltak for barn i lavinntekstfamilier.

- Det er viktig å sikre at barn og ungdom som vokser opp i fattige familier får mulighet til å delta på ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av inntekten til foreldrene. Gjennom tilskuddsordningen mot barnefattigdom ser vi mange eksempler på godt samarbeid mellom stat, kommune og frivillige organisasjoner, og derfor har regjeringen styrket denne, sier barneminister Solveig Horne (FrP).

Det fordeles rundt 145 millioner kroner gjennom den nasjonale tilskuddsordningen i år. Det er 33 millioner kroner mer enn i fjor da tilskuddsordningen ble etablert. Det er en styrking av fattigdomsinnsatsen gjennom denne tilskuddsordningen på over 100 millioner kroner siden 2013. Tiltakene skal motvirke og dempe fattigdomsproblemer blant barn og ungdom.

Samarbeid mellom frivillige organisasjoner og kommuner er helt sentralt for å oppnå gode resultater, og en stor andel av pengene går til frivillig sektor. Blant annet får Røde Kors – Ferie for alle styrket sitt arbeidet med ytterligere 1,6 millioner kroner. I 2015 har de mottatt totalt 12,6 millioner kroner, noe som er økning på 5,1 millioner kroner fra i fjor.

- Jeg er glad for at vi i år har en rekordsatsing på Ferie for alle. Dette gjør at flere barn kan få oppleve å dra på ferie med foreldrene sine. Når alle har alt, er det vanskelig å ikke ha råd til å være med på fritidsaktiviteter eller å reise på ferie. Samfunnet må ta et ekstra ansvar for å sikre det sosiale sikkerhetsnettet for barn i fattige familier. Barna skal ikke lastes for foreldrenes situasjon. Derfor er tilskuddsordninger til fritidsaktiviteter og ferie viktige i arbeidet, sier Horne.

Her er oversikt over tildelingen.

Midlene er tildelt med forbehold om Stortingets behandling av revidert nasjonalbudsjett.

Regjeringens strategi, Barn som lever i fattigdom, ble presentert 6. mai i år.

 

Til toppen