Nye forskrifter om tilskudd til veterinære reiser og semin

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt to nye forskrifter som forenkler og oppdaterer gamle bestemmelser. Samtidig er det gjort endringer i noen av vilkårene for tilskudd til veterinære reiser og semin.

Til toppen