Nye og enklere regler for brannsikkerhet og avstand på campingplasser

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Nye krav til avstand mellom campingenheter og parsellinndeling av campingplasser skal sikre et mer brukervennlig regelverk og tryggere campingplasser. Kravene vil gjelde fra 1. mars 2022.

Flere aktører har etterlyst tydeligere avstandsregler på norske campingplasser. Derfor vedtar regjeringen nå krav til fire meter avstand mellom campingenheter på campingplasser. Samtidig forskriftsfestes en definisjon av begrepet campingenhet.

− Regjeringen er opptatt av at reglene skal være enkle å etterleve for brukerne og lette gjennomføringen av tilsyn for brannvesenet. Det mener vi de nye reglene er, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram. 

For å styrke brannsikkerheten på campingplassene, vedtar regjeringen samtidig krav til parsellinndeling og etablering av branngater. Inndeling av campingplasser i parseller med branngater imellom skal hindre brannspredning til større områder av campingplassen. Slik kan man unngå storbrann begrense materielle skader. Branngatene vil i tillegg være med på å sikre brannvesenet og andre nødetater tilgang.

De nye kravene vedtas nå og vil tre i kraft 1. mars 2022. Direktoratet for byggkvalitet jobber med å utarbeide veiledning til endringene, som blir tilgjengelig når kravene trer i kraft.