Nye påstander i VimpelCom-saken

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Nærings- og fiskeridepartementet har fått informasjon fra en anonym avsender med påstander knyttet til Telenor og VimpelCom-saken.

Departementet mottok 7., 8. og 13. januar i år e-poster fra en anonym avsender.  E-postene inneholder påstander om kritikkverdige og ulovlige forhold knyttet til Telenor og VimpelCom-saken.

Vi har på vanlig måte vurdert informasjonen. Siden e-postene handler om saker som er under etterforskning i flere land, har vi sendt e-postene til Økokrim. Det er nå opp til relevante etterforskningsmyndigheter å vurdere påstandene.

Nærings- og fiskeridepartementet har sendt korrespondansen mellom den anonyme avsenderen og departementet til kontroll- og konstitusjonskomiteen. Telenor har også fått kopi av e-postene, og departementet har bedt selskapet om kommentarer til informasjonen.

Vi tar til etterretning at Telenor nå har bedt VimpelCom om ytterligere forklaringer til opplysningene i e-postene fra den anonyme avsenderen, og at selskapet vil  orientere norske myndigheter om sine vurderinger.