Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Nye prognoser for avlingsskadeerstatning etter tørkesommeren 2018

Den 15. september la Landbruksdirektoratet frem ny prognose for utbetalinger over avlings­skadeordningen, på grunnlag av innspill fra fylkesmennene. Samlet viser prognosen at utbetalingene over den ordinære avlingsskadeordningen kan komme opp i om lag 1,3 milliarder kroner.

Det er fortsatt betydelig usikkerhet ved anslaget. For korn, frukt og bær er prognosene tilnærmet uendret fra anslagene 1. august. For grønnsaker er prognosene betydelig høyere. For grovfôr er avlingsprosentene gjennomgående litt høyere enn i augustprognosen. Samlet prognoseres likevel et høyere erstatningsbeløp for grovfôr, blant annet på grunn av et betydelig underestimat i ett fylke 1. august.

Tørkeskadet kornåker.
Samlet viser prognosen at utbetalingene over den ordinære avlingsskadeordningen kan komme opp i om lag 1,3 milliarder kroner. Foto: Torbjørn Tandberg
Til toppen