Nye statsråder i Kunnskapsdepartementet

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

I statsråd torsdag 14. oktober 2021 ble Tonje Brenna utnevnt som Kunnskapsminister og Ola Borten Moe som forsknings- og høyere utdanningsminister.

Bilde av nøkkeloverrekkelse med Tonje Brenna og Guri Melby

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) har ansvar for å gjennomføre regjeringens politikk for barnehager, grunnskole, folkehøgskoler og videregående opplæring.

Ola Borten Moe (Sp) har ansvar for å gjennomføre regjeringens politikk knyttet til fagskole, generelle kompetansepolitiske saker, forskning og høyere utdanning.

De nye statsrådene tiltrådte 12.00.

Øvrig politisk ledelse for kunnskapsministeren er:

Statssekretær Kristina Torbergsen

Statssekretær Halvard Hølleland

Politisk rådgiver Ingrid Marie Vaag Endrerud

Øvrig politisk ledelse for forsknings- og høyere utdanningsministeren utnevnes senere.

Nøkkeloverrekkelse med Ola Borten Moe og Henrik Asheim