Nye tilskudd til internasjonale idrettsmesterskap for 2022

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Nå lyser Kultur- og likestillingsdepartementet ut nye tilskudd til arrangementsstøtte for idretten. – Vi ønsker at flere skal drive med idrett og en stor variasjon av mesterskap er med på å både inspirere flere til å delta og å synliggjøre idrettsmangfoldet vi har her i landet. Vi vil derfor legge til rette for at flere idretter kan arrangere internasjonale mesterskap i Norge. Regjeringa gir nå en ny håndsrekning til små idretter som har få sponsorer og begrensede muligheter for kommersielle inntekter slik at disse også kan få vise fram det øverste nivået innafor sin idrett til et norsk publikum, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Statsråden møter representanter for Norges Skytterforbund.
Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen har besøkt landslaget i luftvåpen under trening på Olympiatoppen. De trener nå mot EM i luftvåpen på Hamar i mars. EM arrangeres med støtte fra tilskuddsordningen til internasjonale idrettsmesterskap. F.v. Trettebergstuen, president i Norges Skytterforbund Håvard Larsen, landslagstrener Espen Berg-Knutsen, parautøver Martin Sørlie-Rogne og utøver Katrine Lund. Foto: KUD

Tilskuddsordningen er åpen for frivillige, medlemsbaserte organisasjoner, eller arrangementsselskap eid av slike organisasjoner, som ønsker å arrangere europa- eller verdensmesterskap for seniorer i Norge.

Det kan søkes om tilskudd til mesterskap både for funksjonsfriske og for personer med nedsatt funksjonsevne. Kultur- og likestillingsdepartementet har som mål å bidra til økt idrettsmangfold. Som et ledd i dette ønsker departementet å gi aktører med begrensede kommersielle inntektsmuligheter mulighet til å søke tilskudd til å arrangere internasjonale mesterskap innenfor idrett eller fysisk aktivitet.

– Idrettsmangfoldet vi har i Norge er verdt å bevare, den består av både små og store idretter. Noen er veldig synlige og har betydelig markedspotensial, mens andre må jobbe mye hardere for å få satt sin idrett på dagsorden. Derfor må vi ta høyde for at muligheten til markedsinntekter er skjevt fordelt, og at noen idretter kanskje vil trenge mer hjelp enn andre for å få realisert sine mesterskap, sier Trettebergstuen. 

Tilskuddsordningen har eksistert siden 2019. Søknadsfristen for årets søknadsrunde er 15. mai.