Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 20341-20360 av 22534 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Høring om engangsløsning for lengeværende barn

  11.04.2014 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet har i dag sendt på høring et forslag om en midlertidig bestemmelse i utlendingsforskriften. Den foreslåtte bestemmelsen skal gjennomføre en engangsløsning for en gruppe lengeværende barn og deres familier som

 • Ny landbruksveiforskrift på høring

  11.04.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Forslag til ny forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier sendes i dag ut på høring. Forskriften vil erstatte forskrift av 20. desember 1996 nr. 1200 om planlegging og godkjenning av veier for landbruksformål (landbruksveiforskriften)

 • Statsministeren og næringsministeren til Sunnmøre

  11.04.2014 Pressemelding Statsministerens kontor

  22. april besøker statsminister Erna Solberg og næringsminister Monica Mæland Sunnmøre. Besøket er rettet mot både marin og maritim industri og næringsliv.

 • Statsministeren takker de frivillige

  11.04.2014 Nyhet Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg besøkte fredag før påske Norges Røde Kors for å hedre og takke de mange tusen frivillige som bruker påskeferien sin på å glede andre.

 • Helikopterruten Værøy og Bodø: Lufttransport AS fikk kontrakt

  11.04.2014 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Det er viktig for Værøy-samfunnet å få på plass et godt og forutsigbart rutetilbud med helikopter de neste fem årene, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

 • Norsk-japansk samarbeid for bedre drift av skip

  11.04.2014 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  80 norske og japanske bedrifter var fredag 11. april samlet i Tokyo for å diskutere hvordan man kan gjøre skipsfarten smartere.

 • Utdrag frå Utanriksdepartementets program i veke 16 og 17, 2014

  11.04.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 16 og 17, 2014.

 • Arbeidsprogrammet for EU/EØS-saker 2014

  11.04.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Arbeidsprogrammet for EU/EØS-saker skal være et redskap som bidrar til systematisk norsk innsats og prioritering i EU/EØS-arbeidet.

 • 1750 flyktninger bosatt i løpet av årets tre første måneder

  11.04.2014 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  Tall fra integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) viser at det ved utløpet av mars er bosatt 1750 flyktninger så langt i år.

 • Krav for å kunne være allmennlege med rett til trygderefusjon

  11.04.2014 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Turnustjeneste er ikke nødvendig for at leger utdannet i EØS-land skal kunne være allmennleger med rett til trygde­refusjon under veiledning. Helse- og omsorgsdepartementet har forskriftsfestet dette for å overholde EØS-avtalen.

 • Skogsbilveier i endret klima

  11.04.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Tilskudd til bygging av nye og opprusting av eldre skogsbilveier vil styrke verdiskapingen i skogbruket. Dette er et svært viktig virkemiddel for å redusere risiko for at skogsbilveier i dårlig stand forårsaker skader ved intense nedbørsepisoder,

 • Sentrale bygdeutviklingsmidlar 2014

  11.04.2014 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Ynskjer du å gjennomføre eit prosjekt som kan vera til nytte for ei større gruppe bønder eller produsentar? Innovasjon Norge inviterer no til søknader om sentrale bygdeutviklingsmidlar 2014.

 • Forenkling gir billigere patentering

  11.04.2014 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  - Det blir enklere og billigere å gjøre europeiske patenter gjeldende i Norge. Det er godt nytt for næringslivet, sier næringsminister Monica Mæland.

 • Forslag til lovendringer fra Arbeids- og sosialdepartementet

  11.04.2014 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  Arbeids- og sosialdepartementet la 11. april 2014 fram en lovproposisjon (Prop. 73 L (2013-2014)) om endringer i ferieloven, i selskapslovenes regler om ansattes rett til representasjon i styrende organer, og en mindre endring i arbeidsmiljøloven.

 • Offentleg søkjarliste til embetet som fylkesmann i Troms

  11.04.2014 Nyheit Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Søknadsfristen til ledig embete som fylkesmann i Troms gjekk ut 8. april 2014. Sju har søkt embetet, tre kvinner og fire menn.

 • Nytt utvalg utreder overvann i byene som følge av mer nedbør

  11.04.2014 Pressemelding Klima- og miljødepartementet

  Regjeringen oppnevner utvalg som skal utrede konsekvensene av mer overvann i byene.

 • Klima- og miljøministeren forslår fengselsstraff for ulovleg eksport av avfall

  11.04.2014 Pressemelding Klima- og miljødepartementet

  Store mengder avfall og farleg avfall sendast årleg frå Europa til land i Asia og Afrika. Eit omfattande internasjonalt regelverk regulerar eksport av avfall. Brot på dette regelverket vil kunne straffast med inntil to års fengsel.

 • Lovregulerer omskjæring for å hindre helseskade

  11.04.2014 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen foreslår at det legges til rette for omskjæring i spesialisthelsetjenesten for å hindre at gutter blir omskåret av ukyndige personer under helsefarlige forhold.

 • God behandling og godt personvern med nye lover

  11.04.2014 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Helseopplysningene skal følge pasienten og være tilgjengelige for helsepersonell som skal gi helsehjelp. Det er det viktigste formålet med regjeringens forslag til ny lov om pasientjournaler.

 • Omorganiserer og effektiviserer lostjenesten

  11.04.2014 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Regjeringen vil ha mer gods på sjø. Vi jobber på mange fronter, med nærskipsfartsstrategien, en ny havnestrategi, og vi har bedt Transnova se på ny drivstoffteknologi for nærskipsfarten. Med omorganiseringen av lostjenesten har vi nådd den første

Til toppen