Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 20521-20540 av 23414 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Viktig avklaring rundt godsterminal i Drammensområdet

  11.06.2014 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Det har lenge pågått utredning av mulig ny godsterminal i Drammensområdet. Svært mange alternativer har vært vurdert, noe som har båndlagt store områder i regionen for annen vekst og utvikling. Regjeringen har nå vedtatt å beholde et begrenset

 • Den colombianske regjeringen og ELN i fredssamtaler

  10.06.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - Det er svært positivt at samtaler med opprørsgruppen ELN er kommet igang. En varig og stabil fred i Colombia krever en politisk løsning med begge de to venstreradikale opprørsgruppene i landet, sier utenriksminister Børge Brende.

 • Rapport om gassinfrastruktur i Barentshavet

  10.06.2014 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Olje- og energidepartementet har i dag mottatt en rapport fra Gassco som presenterer utredninger av behovet for ny gassinfrastruktur i Barentshavet.

 • Sudan: Troikaen mener alle samfunnsgrupper må inkluderes i dialogen

  10.06.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Dersom den brede, nasjonale dialogen som nettopp har startet i Sudan skal få reell betydning for utviklingen av et mer rettferdig og demokratisk samfunn, må den inkludere et representativt utvalg av alle samfunnsgrupper - også de som har tatt til

 • Enige om Schrøderhaugen

  10.06.2014 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsminister Monica Mæland og Statsbygg er enige om at Brønnøysundregistenes nye bygg skal bygges ved Schrøderhaugen. - Jeg har hatt et konstruktivt møte med Statsbygg i dag. Vi er fortsatt enige om at den sør-vestlige delen av Schrøderhaugen er

 • Birger Magnus ny styreleder i NRK

  10.06.2014 Pressemelding Kulturdepartementet

  Nytt styre for NRK ble i dag valgt i generalforsamling, med Birger Magnus som styreleder.

 • Forsker på ny teknologi i skogindustrien

  10.06.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Nanoteknologi og cellulosefiber kan være nøkkelfaktorer for å få fart på skogindustrien igjen. Det viser en ny, nordisk studie som skal inngå i en OECD-rapport. Den peker på unike industrielle muligheter som ligger i Norges store råstofftilgang fra

 • Det viktigste er forebygging

  10.06.2014 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  Arbeidet med å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme er et ansvar som hviler på mange: politiet, skolen, kommunen, foreldre, nærmiljø. Vi kan bare lykkes gjennom et bredt samarbeid.

 • Listhaug møtte fylkesmennene

  10.06.2014 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har møtt fylkesmennene frå alle fylke i forbindelse med fylkesmannsmøte og vitjing ved Norges miljø- og biovitenskaplige universitet.

 • Torskehotell skal gje forbrukarane fersk fisk

  10.06.2014 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringa lanserer strategi for levandelagring av vill fisk.

 • Lovande start for kornet

  10.06.2014 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Forskarane arbeider meir målretta enn på lenge for å auke kornavlingane og vekstsesongen i år har starta godt.

 • Høring om skolebytte i mobbesaker

  10.06.2014 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsdepartementet foreslår å presisere i opplæringsloven at en elev som mobber kan flyttes til en annen skole. Forslag om å endre loven er nå sendt på høring.

 • Ny handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme

  10.06.2014 Nyhet Radikalisering

  Regjeringens handlingsplan inneholder 30 konkrete tiltak som skal styrke arbeidet.

 • Priv. til red.: : Statsråd Vidar Helgesens program veke 24

  10.06.2014 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsråd Vidar Helgesen reiser denne veka til London for bilaterale samtalar.

 • Arendal lufthavn Gullknapp får endret og fornyet konsesjon

  10.06.2014 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Regjeringen har besluttet å innvilge konsesjonssøknaden for Arendal lufthavn, Gullknapp. Vi tror at mangfold og sunn konkurranse gir kunder et bedre tilbud. Vi er også positive til at private aktører kan delta i utvikling av lufthavner og

 • Viktige forenklingsforslag

  10.06.2014 Nyheit Nærings- og fiskeridepartementet

  Forenklingsutvalets forslag er eit svært viktig steg på vegen mot enklare offentlege innkjøp, meiner næringsminister Monica Mæland.

 • Sammen mot radikalisering og voldelig ekstremisme

  10.06.2014 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  - Alle må ta sin del av ansvaret for å skape et inkluderende samfunn. Forebygging og bekjempelse av radikalisering og voldelig ekstremisme er et felles samfunnsansvar. Den tette oppfølgingen må gjøres i lokalmiljøer, skolen, arbeidsplasser og av

 • Sammen mot radikalisering og voldelig ekstremisme

  10.06.2014 Pressemelding Statsministerens kontor

  - Alle må ta sin del av ansvaret for å skape et inkluderende samfunn. Forebygging og bekjempelse av radikalisering og voldelig ekstremisme er et felles samfunnsansvar. Den tette oppfølgingen må gjøres i lokalmiljøer, skolen, arbeidsplasser og av

 • Ny rapport: Arbeidslivets behov for avansert IKT-kompetanse vil øke

  10.06.2014 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Fra 2015 vil Norge mangle nødvendig arbeidskraft med avansert IKT-faglig kompetanse. Forskjellen mellom forventet etterspørsel og tilbud vil øke framover. Behovet øker særlig i privat tjenestesektor, men også i offentlig sektor og industrien. Dette

 • Lettere å bli lærling på fiskebåt

  10.06.2014 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  - Vi er helt avhengig av at kystflåten trekker til seg nye, unge fiskere. I dag er mangel på lærlingplass en flaskehals i rekrutteringen. Derfor vil vi innføre egne kvoter som de kan ta med seg ut på båten der de skal være lærling. Ordningen vil

Til toppen