Nyheter og pressemeldinger

Her finner du siste nytt fra departementene og Statsministerens kontor.

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv

Viser 22841-22860 av 27510 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Utlysing: Stipend for studier i Estland og Latvia

  12.11.2014 Nyheit Utenriksdepartementet

  Er du student og har lyst til å bli betre kjend med våre naboland Estland og Latvia? No er det mogleg å søke om utdanningsstipend for skuleåret 2015/16.

 • Kulturminister Widvey kandidat til WADAs Executive Committee

  12.11.2014 Pressemelding Kulturdepartementet

  Europarådet har i dag utpekt kulturminister Widvey som de europeiske myndigheters kandidat til World Anti Doping Agency (WADAs) Executive Committee fra 1. januar 2015.

 • Presseinvitasjon: Presseinvitasjon: Konferanse og prisutdeling i arbeidet mot vold i nære relasjoner

  12.11.2014 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Fredag arrangeres en nasjonal konferanse om gode modeller for samarbeid og samordning i arbeidet mot vold i nære relasjoner. Konferansen åpnes av statssekretær Vidar Brein-Karlsen, som også vil overrekke samarbeids- og samordningsprisen.

 • Ingen funn av revens dvergbendelorm

  12.11.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Overvåkingsprogram som Mattilsynet og Veterinærinstituttet har gjennomført viser ingen funn av revens dvergbendelorm i Norge frem til nå. Denne parasitten, som først og fremst lever i rødrev, men også ulv og hunder, kan smitte til mennesker og

 • Norge og Afghanistan sammen for kvinners rettigheter

  12.11.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Andelen jenter som går på skole i Afghanistan har økt fra null til 40 prosent de siste ti årene. Men det er langt frem og jeg er glad for at president Ghani sier han vil prioritere arbeidet for kvinners rettigheter høyt, sier utenriksminister

 • Avtale om økt norsk støtte i kampen mot aids, tuberkulose og malaria

  12.11.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - Hvert år dør fire millioner mennesker av aids, tuberkulose og malaria. Med ny kunnskap, billigere medisiner og bedre utstyr, kan vi redusere forekomsten og få sykdommene under kontroll før 2030, sier utenriksminister Børge Brende. I dag

 • Analyse av finansieringsmodeller for NRK AS

  12.11.2014 Pressemelding Kulturdepartementet

  Kulturdepartementet har i dag fått overrakt en analyse av finansieringsmodeller for NRK AS. Analysen er foretatt av Menon Business Economics på oppdrag fra Kulturdepartementet som del av forarbeidet til den varslede stortingsmeldingen om NRK.

 • Åpen og rettferdig prioritering

  12.11.2014 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Prioriteringsutvalget overrakte onsdag 12.november sin utredning til helse- og omsorgsminister Bent Høie.

 • Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug til Brussel

  12.11.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matministeren skal torsdag 13. november holde et innlegg på et seminar i regi av European Forest Institute (EFI) i Europaparlamentet om bioøkonomi og skog - Forests and Bioeconomy - future steps.

 • Mæland til EFTA-toppmøte

  12.11.2014 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsminister Monica Mæland (H) deltar på EFTAs ministermøte i Genève mandag 17. november.

 • Landbruk i spørjetimen på Stortinget

  12.11.2014 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (FrP) svarte på spørsmål frå representantant Rasmus Hansson (MDG) om kastrering av gris, i spørjetimen på Stortinget i dag.

 • Nivået på Avinors lufthavnsavgifter videreføres i 2015

  12.11.2014 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Lufthavnsavgiftene bidrar til å finansiere et sikkert og godt flytilbud over hele landet. Regjeringen vil videreføre avgiftsnivået fra 2014 i 2015. Bakgrunnen er at prognosene tilsier trafikkvekst på Avinors flyplasser, sier samferdselsminister

 • Høynivåkonferanse i Oslo om kvinners rettigheter i Afghanistan

  12.11.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Norge er vertsland for en konferanse for å styrke kvinners stilling i Afghanistan. Konferansen finner sted i Oslo 23. november.

 • EUs miljøministere diskuterte FNs klimatoppmøte

  12.11.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  28. oktober diskuterte EU-landenes klima- og miljøministere veien mot klimatoppmøtet i Lima, som finner sted i desember. Miljøråder Ulla Hegg og Jonas Landstad Fjeldheim rapporterer.

 • Mindre tap av beitedyr til rovdyr i 2014

  12.11.2014 Pressemelding Klima- og miljødepartementet

  Det er en betydelig nedgang i husdyr tapt til rovvilt sammenlignet med fjoråret, det viser en oppsummering av årets søknader om erstatning for tapte husdyr. Både antall søknader og antall sau som er søkt erstattet er sterkt redusert.

 • Lien besøkte Hellisheidi Geotermiske kraftverk

  12.11.2014 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Tirsdag besøkte olje- og energiminister Tord Lien Hellisheidi Geotermiske kraftverk på Island.

 • Fylkesnytt fra Nordland 2/2014

  12.11.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Fylkesmannen i Nordland er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om Gårdsdriv som skal gi etablererlyst.

 • Sudan: Troika-uttalelse om fredsforhandlingene

  11.11.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Medlemmene av troikaen ønsker i en felles presseuttalelse forhandlinger mellom regjeringen i Sudan og Sudan People's Liberation Movement-North og Sudan Revolutionary Front velkommen.

 • Internasjonal enighet om å sikre isbjørn

  11.11.2014 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Norges forslag om å liste isbjørn på Bonn-konvensjonen om migrerende arter ble tatt godt imot av medlemslandene på partsmøtet CoP11 i Ecuador. Forslaget ble vedtatt enstemmig av de 120 medlemslandene.

 • Nordisk energiministermøte på Island

  11.11.2014 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Tirsdag møtte olje- og energiminister Tord Lien sine nordiske kolleger på Island. Her møtte han blant annet Sveriges energiminister, Ibrahim Baylan.