Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 22841-22860 av 23684 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Alvorlig situasjon i Sør-Sudan

  18.12.2013 Nyhet Utenriksdepartementet

  Situasjonen i Juba i Sør-Sudan er alvorlig og uoversiktlig. Utenriksdepartementet følger utviklingen i sikkerhetssituasjonen nært og vil oppdatere informasjon på ambassadens hjemmesider og på landsider.no i tilknytning til situasjonen i landet.

 • Landbruks- og matforskningen satsingsområde i Horisont 2020

  18.12.2013 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Onsdag 11. desember kom de første utlysningene fra EUs nye rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020. Det er avgjørende at norske bedrifter og forskningsmiljøer utnytter mulighetene programmet byr på.

 • Åpner for økt konkurranse på legemiddelmarkedet

  18.12.2013 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Helse- og omsorgsdepartementet opphever kravet om at grossister som leverer legemidler til apotek må kunne levere alle legemidler som etterspørres i det norske markedet. Dette gjøres for å stimulere til økt konkurranse i legemiddelmarkedet.

 • Norge bekymret for krisen i Sør-Sudan

  17.12.2013 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - De siste dagers kamphandlinger i Sør-Sudan er svært urovekkende. Vi oppfordrer alle parter til å avstå fra bruk av vold samt å bidra til å finne en politisk løsning på konflikten, sier utenriksminister Børge Brende.

 • Lanserte rapport om ekstremvær i Europa

  17.12.2013 Nyhet Utenriksdepartementet

  På et seminar på Norway House 2. desember lanserte European Academies Science Advisory Council (EASAC) en ny rapport om ekstremvær i Europa utarbeidet under ledelse av Meteorologisk institutt i Oslo og Det Norske Videnskaps-Akademi.

 • Statssekretær Bård Glad Pedersen i Moskva

  17.12.2013 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Samtalene i Moskva bekreftet det gode forholdet mellom Norge og Russland. Samarbeidet i grenseområdene i nord og den betydelige økningen av kontakter over grensen er en god illustrasjon på bredden i det norsk-russiske forholdet, sier

 • Presseinvitasjon: Signering av kontrakt for kjøp av redningshelikopter

  17.12.2013 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Torsdag er det offisiell signering av kontrakt om levering av 16 nye redningshelikoptre til Norge. Kontrakten har en samlet investeringskostnad på 6,25 milliarder kroner og inngås mellom AgustaWestland og Den norske stat.

 • Samferdselsministeren besøkte Postens Østlandsterminal

  17.12.2013 Nyhet Samferdselsdepartementet

  Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, statssekretær John-Ragnar Aarset og politisk rådgiver Reynir Jòhannesson besøkte tirsdag morgen Postens Østlandsterminal på Robsrud i Lørenskog.

 • Priv. til red.: Samferdselsministeren møter lokale myndigheter i Bergen 20. desember

  17.12.2013 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Vi inviterer pressen til å være til stede klokka 0830, fredag 20. desember møterom i 14. etasje på Rådhuset.

 • Høynivåmøte om den humanitære situasjonen i Syria

  17.12.2013 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Statssekretær Hans Brattskar i Utenriksdepartementet deltar på et uformelt høynivåmøte om den humanitære situasjonen i Syria og nabolandene, onsdag 18. desember.

 • Forskningsprogram om frivillig sektor tildelt Institutt for samfunnsforskning og Uni Rokkansenteret

  17.12.2013 Pressemelding Kulturdepartementet

  Kulturdepartementets forskningsprogram ”Sivilsamfunn og frivillig sektor 2013-2017” skal bidra til ny kunnskap om samhandling mellom frivillig og offentlig sektor og frivillig og privat sektor.

 • Lærlingløftet skal hjelpe bedrifter som vil bli lærebedrift

  17.12.2013 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Hvert år er det rundt 6000 elever som ikke får læreplass. Informasjonspakken Lærlingløftet skal hjelpe bedrifter som vil bli lærebedrift, og ble lansert av Kunnskapsministereren og partene i arbeidslivet i Operaen i dag.

 • Norge og Grønland er enige om kvoteavtale for 2014

  17.12.2013 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  - Jeg er glad for at Norge og Grønland er enige om kvoteavtale for 2014, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

 • Storsatsing for å trygge maten

  17.12.2013 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Nytt laboratorium på Ås skal bidra til å trygge norsk sjømat.

 • Naturpanelets første arbeidsprogram startes opp med norsk hjelp

  17.12.2013 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Naturpanelet ble enige om sitt første flerårige arbeidsprogram i Tyrkia 14. desember. Norges økonomiske bidrag til arbeidet ble framhevet som en nøkkel for å gi et ambisiøst og faglig godt arbeidsprogram. Første utredning kommer allerede i 2015, om

 • Horisont 2020 endelig vedtatt i EU

  16.12.2013 Nyhet Utenriksdepartementet

  Horisont 2020, EUs rammeprogram for forskning og innovasjon for perioden 2014-2020, er endelig vedtatt. Forskningsråd Erik Yssen ved Norges delegasjon til EU forteller at alt ligger klart for full norsk deltagelse i det nye programmet.

 • Husleietvistutvalget bidrar til styrket rettssikkerhet i husleiesaker

  16.12.2013 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  En fersk analyse viser at brukerne er svært godt fornøyde med Husleietvistutvalgets tjenester, og at utvalget bidrar til å øke rettssikkerheten i husleietvister.

 • Nærings- og fiskeridepartementet endelig besluttet

  16.12.2013 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Kongen har i statsråd besluttet de endringene i departementsstrukturen som ble varslet ved regjeringsskiftet 16. oktober 2013.

 • Samferdselsnytt fra EU-delegasjonen (7/2013)

  16.12.2013 Nyhet Samferdselsdepartementet

  Ny utgave av nyhetsbrevet fra samferdselsråden i Brussel.

 • Universell utforming av IKT-løsninger og nye standarder

  16.12.2013 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Om et halvt år skal alle nye IKT-løsninger være universelt utformet. I første omgang gjelder kravet nettløsninger og automater med IKT-basert grensesnitt.

Til toppen