Nyheter og pressemeldinger

Her finner du siste nytt fra departementene og Statsministerens kontor.

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv

Viser 22901-22920 av 29751 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Victor D. Norman blir styreleder i Norsk Institutt for bioøkonomi

  22.05.2015 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matdepartementet har oppnevnt styre for Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO). Styreleder blir Victor D. Norman, professor ved Norges Handelshøyskole. Styret tiltrer når det nye instituttet etableres 1. juli i år.

 • Strammer inn grense for luftforurensning

  22.05.2015 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Regjeringen skjerper nå grensen for svevestøv i byene. Kommunene må fra neste år rette seg etter de nye kravene, og om nødvendig sette i verk tiltak for eksempel i biltrafikken.

 • Høring om skattemessig fradrag for avsetninger i forsikringsselskaper

  21.05.2015 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag sendt på høring forslag om endringer i reglene om skattemessig fradrag for avsetninger i forsikringsselskaper. Forslaget har sammenheng med Solvens II-regelverket, som gjennomføres i Norge fra 1. januar 2016. Solvens

 • Dialog med arbeidslivs-organisasjonene om Tisa

  21.05.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Åpenhet om Tisa-forhandlingene er viktig for regjeringen og jeg har en åpen dør, sa statssekretær Morten Høglund da han innledet møte med arbeidslivsorganisasjonene 20. mai.

 • Endringer i antall direktivgodkjente GMO-er som kan omsettes i Norge

  21.05.2015 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  I perioden mars til mai har Miljødirektoratet gitt fem GMO- tilrådninger til klima- og miljødepartementet. Disse gjelder tre genmodifiserte rapslinjer og to genmodifiserte maislinjer.

 • Arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap

  21.05.2015 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Riksrevisjonen har gjennomført en undersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. Undersøkelsen gir viktige bidrag til departementets videre arbeid på samfunnssikkerhet- og beredskapsområdet.

 • Store endringar i jordleigeprisane

  21.05.2015 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Jordleigeprisane for 2015 viser store endringar fleire stader i landet. Prisane går både opp og ned samanlikna med fjoråret. Spesielt er det endring i Rogaland, der prisauken er stor for dei fleste produksjonsformål.

 • Helse- og omsorgsminister Bent Høie møter representantar for Ungdommens bioteknologiråd fredag 22. mai

  21.05.2015 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Bioteknologirådet har fått i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å evaluere bioteknologilova. Ungdom er framtidas brukarar av bioteknologi, og ei viktig stemme i arbeidet. 66 skular og over 1000 elevar fra vidaregåande skular over heile landet

 • Innledet på Energiforskningskonferansen

  21.05.2015 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiminister Tord Lien holdt torsdag åpningsinnlegget på Energiforskningskonferansen i Oslo. Temaet for årets konferanse var grønn vekst og læring. Statsråden trakk fram ulike perspektiver på fremtidens energiforsyning, men tok også opp

 • Kystgeita skal være landskapspleier i Oslo

  21.05.2015 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Kulturlandskapet i Oslo er i ferd med å gro igjen. Nå skal den utrydningstruede kystgeita åpne landskapet, og bli en del av spennende utvikling av eksklusiv lokalmat i Oslo.

 • Verdens høyeste trehus reiser seg i Bergen

  21.05.2015 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  I april 2014 startet byggingen av det som blir verdens høyeste trehus. Bygget som skal reise seg i form av en boligblokk ved Puddefjordsbroen i Bergen blir hele 51 meter høyt og får 14 etasjer. I dag er det Melbourne i Australia som har verdens

 • Maritime møter i Brasil

  21.05.2015 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Brasil er et av de viktigste utemarkedene for norsk maritim næring. Statssekretær Dilek Ayhan har hatt flere maritime møter under sitt besøk til landet denne uken.

 • Tilskudd til informasjon om europeisk samarbeid i 2015

  21.05.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  Utenriksdepartementet har tildelt midler til informasjon om europeisk samarbeid. Her finner du en oversikt over tildelingen.

 • Ny regionstruktur i Fiskeridirektoratet

  21.05.2015 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet reduserer antall regioner i Fiskeridirektoratet fra syv til fem. - Færre regioner vil gi større faglig bredde og sikre bedre likebehandling, samtidig har det vært viktig å ivareta distriktspolitiske hensyn sier

 • Femårsplan for reduksjon av helse- og klimafarlige stoffer

  21.05.2015 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  I Genève i går, onsdag, vedtok 49 land og 55 organisasjoner en plan for de neste fem årene for reduksjon i utslipp av sot, metan og det kjøleregulerende stoffer HFK.

 • Forsøk med ny ansvarsdeling i barnevernet

  21.05.2015 Pressemelding Barne- og familiedepartementet

  For at barn og familier skal få bedre hjelp enn i dag, inviterer statsråd Solveig Horne (FrP) kommuner til å ta et større ansvar for barnevernet. Nå lyser Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet ut forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat

 • Regulering av grunnbeløpet og pensjonene fra 1. mai 2015

  20.05.2015 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Regjeringen og organisasjonene har drøftet tallgrunnlaget for årets regulering av folketrygdens grunnbeløp og pensjoner fra 1. mai 2015.

 • Regjeringen vil vurdere reglene for trygdeoppgjøret

  20.05.2015 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  Regjeringen vil gjennomgå prinsippene for den årlige reguleringen av pensjoner. Formålet er å unngå en utvikling over flere påfølgende år hvor pensjonistene får redusert kjøpekraft, samtidig som lønnsoppgjørene gir økt kjøpekraft til arbeidstagerne.

 • Presseinformasjon: Brende til Washington, D.C.

  20.05.2015 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Børge Brende besøker Washington D.C. 21. -22. mai for å delta i møter i forbindelse med USAs formannskap i Arktisk råd. Brende vil også møte utenriksminister John Kerry.

 • Dialogmøte om ny opptrappingsplan for rusfeltet

  20.05.2015 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen skal utarbeide en ny opptrappingsplan på rusfeltet, og inviterer sammen med samarbeidspartiene Kristelig folkeparti og Venstre til et dialogmøte om den nye planen.