Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 22901-22920 av 25735 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Heder ved 70-årsmarkeringen for D-dagen

  05.06.2014 Nyhet Statsministerens kontor

  For 70 år siden gikk to millioner soldater i land på Normandies kyst. Norske styrker deltok også i operasjonen som ble innledet på D-dagen, mens norske handelsfartøy deltok med leveranser av styrker og forsyninger. Norske veteraner deltar på årets

 • Den verste flommen på Balkan på 120 år

  05.06.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Serbia og Bosnia-Hercegovina har siden midten av mai vært hardt rammet av flom. Flommen har gjort skader for anslagsvis 20 milliarder norske kroner og 65 mennesker har mistet livet. Nasjonal ekspert Per-Øyvind Semb har sett ødeleggelsene med egne

 • EUs utenriksministre om utviklingen i Arktis

  05.06.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  EUs interesse for Arktis har økt i takt med den globale oppmerksomheten mot nordområdene. Nå har EUs utenriksministre kommet med rådskonkusjoner om Arktis.

 • Språkstatistikk for departementa i 2013

  05.06.2014 Nyhet Kulturdepartementet

  Den oppdaterte språkstatikken viser at departementa i treårsperioden 2011-2013 har brukt i overkant av 20 prosent nynorsk som eit gjennomsnitt for alle dokumentgrupper statistikken omfattar. Nynorskprosenten i proposisjonar og meldingar i 2013 var

 • Nordmann representerer EU i FN-byrå

  05.06.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Idunn Eidheim representerer både Norge, EU og en rekke andre vestlige land når byrået som forbereder FNs første miljøforsamling møtes.

 • Vil få mer ut av forskningssamarbeidet med EU

  05.06.2014 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen har laget en ny strategi for hvordan Norge skal lykkes i EUs forskningsprogram.

 • Norge ratifiserer Kyoto 2

  05.06.2014 Pressemelding Klima- og miljødepartementet

  Norge ratifiserer andre periode i Kyotoprotokollen som første OECD-land. Det betyr at Norge bekrefter sin klimaforpliktelse, noe som er nødvendig for at avtalen skal tre i kraft.

 • Presseinvitasjon: Pressekonferanse om differensiert arbeidsgiveravgift

  05.06.2014 Nyhet Finansdepartementet

  Finansminister Siv Jensen og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner inviterer til pressekonferanse om differensiert arbeidsgiveravgift fredag 6. juni kl. 12.00.

 • Foreslår å avvikle styret i Statens pensjonskasse

  05.06.2014 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Et forslag om å avvikle styret i Statens pensjonskasse ble sendt på høring 4. juni. Endringene i Statens pensjonskasses oppgaver og organisering gjennom årenes løp er bakgrunnen for forslaget.

 • Presseinvitasjon: Eigarskapskonferansen 2014

  05.06.2014 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsminister Monica Mæland inviterer til Eigarskapskonferansen 2014 tysdag 10. juni på Grand Hotel i Oslo. Temaet for konferansen er «Eigarmangfald og verdiskaping» og korleis legge til rette for privat eigarskap.

 • Ta vare på gamle nytteplanter

  05.06.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Nytteplanter som har overlevd i flere hundre år uten stell kalles gjerne kulturreliktplanter. De er levende fortidsminner og kulturhistorie, og de kan ha genressurser som kan komme til nytte i fremtiden. Du finner dem gjerne i gjengrodde hager og

 • Stor interesse for norsk-polsk næringslivssamarbeid

  05.06.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Det ligger an til økt norsk-polsk samarbeid om utvikling av miljøteknologi i årene fremover. Det viser strømmen av søknader til det EØS-middelfinansierte programmet for grønn innovasjon.

 • Opna NM for studentbedrifter

  05.06.2014 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  -Dyktige unge talent er heilt avgjerande for at bedrifter skal kunne tilpasse seg framtidige krav og trendar, sa statssekretær Dilek Ayhan då ho opna NM for studentbedrifter.

 • Stadfestet vedtaket i Telemark: Pasientenes sikkerhet må veie tyngst

  05.06.2014 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Helse- og omsorgsminister Bent Høie stadfester vedtaket som er gjort av styret i Sykehuset Telemark om avvikling av akuttfunksjonene i Kragerø og Rjukan.

 • Heder ved 70-årsmarkeringen for D-dagen

  05.06.2014 Nyhet Forsvarsdepartementet

  For 70 år siden gikk to millioner soldater i land på Normandies kyst. Norske styrker deltok også i operasjonen som ble innledet på D-dagen, mens norske handelsfartøy deltok med leveranser av styrker og forsyninger. Norske veteraner deltar på årets

 • Vil redusere saltinnholdet i maten

  04.06.2014 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Helse- og omsorgsminister Bent Høie holdt i dag 4. juni, det første møte med næringslivet om et tettere samarbeid med bransjen om folkehelse.

 • Vold mot barn i sentrum for 25 land

  04.06.2014 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  Under en to dagers konferanse om vold mot barn i Stockholm, utvekslet om lag 25 land erfaringer og utfordringer knyttet til vold og misbruk av barn. Så langt har bare 38 land i verden et forbud mot fysisk avstraffelse av barn. - Det er nødvendig å

 • Brende til New York 6.-9. juni

  04.06.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Utanriksminister Børge Brende reiser til New York 6. juni for å ha møte i FN, delta på Clinton Foundations årsmøte, samt profilere norsk litteratur og arkitektur i USA.

 • Listhaug på årsmøtet i Norges Bondelag

  04.06.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug holder innlegg på årsmøtet i Norges Bondelag.

 • Alta kommune vinner Statens bymiljøpris 2014

  04.06.2014 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Statens bymiljøpris 2014 tildeles Alta kommune for arbeidet med å etablere sykkelbyen Alta. Kommunen har stimulert til et sterkt engasjement i befolkningen, blant politikerne og i kommunens administrasjon for sykling året rundt.

Til toppen