Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 26161-26180 av 26903 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Fikk demonstrert utstyr for oljevern

  11.12.2013 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiminister Tord Lien fikk tirsdag demonstrert oljevernutstyr hos NorLense i Fiskebøl i Vesterålen.

 • Nasjonale eksperter på EU/EØS-seminar

  11.12.2013 Nyhet Utenriksdepartementet

  Tirsdag arrangerte EU-delegasjonen et EU/EØS-seminar for alle de norske nasjonale ekspertene i EU-systemet.

 • Møte med Amina Mohammed

  11.12.2013 Nyhet Statsministerens kontor

  Statsministeren møtte i dag Amina Mohammed, spesialrådgiver for FNs generalsekretær Ban Ki-moon med ansvar for FNs utviklingsmål etter 2015.

 • Forskrifter til den reviderte konkurranseloven

  11.12.2013 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet har i dag fastsatt fire forskrifter som trer i kraft 01.01.14, samtidig med ikrafttredelsen av endringene i konkurranseloven.

 • Statsministeren møtte fredsprisvinneren

  11.12.2013 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsministeren tok i dag imot vinneren av årets Nobels fredspris - Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW). Statsministeren fremhevet OPCWs viktige rolle i det krevende arbeidet for å forhindre bruk og spredning av kjemiske våpen.

 • Lippestad ny leder i Likestillings- og diskrimineringsnemnda

  11.12.2013 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  Advokat Geir Lippestad er oppnevnt som ny leder i Likestillings- og diskrimineringsnemnda. Lippestad skal sitte som leder i fire år, fra 1. januar 2014 til 31. desember 2017.

 • New Way to Finance Health in World's Less Developed Nations

  11.12.2013 Nyhet Utenriksdepartementet

  Results-Based Financing can get 20 percent more health care with same funds. Countries and major donors including Norway are changing the way they finance maternal and child, malaria, tuberculosis and hiv/Aids health programs in low-income countries

 • Budsjettdebatten i Stortinget

  11.12.2013 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  - Regjeringen har visjoner for en fremtidsrettet landbruks- og matpolitikk. Jeg er glad for at en samlet komité stiller seg bak målet vårt om å øke matproduksjonen, landbruks- og matminister Sylvi Listhaug i sitt innlegg i budsjettdebatten i

 • Priv til red: Helse- og omsorgsminister Bent Høie møter brukerorganisasjonene

  11.12.2013 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Torsdag 12. desember skal statsråden ha møte med brukerorganisasjonene, som første steg mot en mer brukerorientert retning i helse- og omsorgspolitikken.

 • Dispensasjon for utvidet bruk av Nyhamna reservekraftverk

  11.12.2013 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Olje- og energidepartementet har i dag gitt Statnett SF dispensasjon fra vilkårene i anleggskonsesjonen for idriftsettelse av Nyhamna reservekraftverk.

 • To statsråder får faglige råd om bærekraftig bypolitikk

  11.12.2013 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  -Godt bymiljø er en av sakene jeg brenner for. Ikke minst hvordan byene skal ta den helt nødvendige klimatilpasningen på alvor. Her må vi samarbeide tett mellom ulike departementer, sier klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft.

 • Bistand til helse og utdanning nytter

  11.12.2013 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Det er veldig viktig at vi får god kunnskap om resultatene av bistanden, slik at vi kan gjøre mer av det som gir resultater og stoppe det som ikke gir resultater. Norads årlige resultatrapport er en nyttig rapport som bidrar til åpenhet og debatt

 • Etisk råd med møte om beredskap og grensesnittet mellom forsvar og politi

  10.12.2013 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Mandag 9. desember arrangerte Etisk råd for forsvarssektoren, i samarbeid med Det Norske Videnskapsakademi, et møte med temaet Forsvarets grenser - rollefordeling mellom politi og forsvar ved intern beredskap.

 • Fiskerireguleringar 2014

  10.12.2013 Nyheit Nærings- og fiskeridepartementet

  Oversikt over fiskerireguleringar for 2014. Oversikta vert oppdatert løpande etter kvart som forskriftene vert fastsette. Sist oppdatert 21. desember 2013.

 • Vedtak i fire klagesaker for småkraft

  10.12.2013 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Olje- og energidepartementet har i dag fattet vedtak i fire klagesaker som gjelder småkraftutbygging. Dette gjelder Storvatnet kraftverk i Nærøy kommune i Nord-Trøndelag, Skjerungsåa kraftverk i Sel kommune i Oppland, Bringedal kraftverk i Lund

 • Fortsatt kritisk for fjellreven

  10.12.2013 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Hele 24 valpekull med fjellrev ble registrert i Norge i år, viser overvåkingsresultatene Nordland, Midt-Norge og Sør-Norge. Likevel er fjellreven fortsatt kritisk truet.

 • Matglede for eldre

  10.12.2013 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Sammen med matentusiast Arne Hjeltnes og Fagerborghjemmets kjøkkensjef tilberedte landbruks- og matminister Sylvi Listhaug førjulsmiddag til 70 beboere i går.

 • Kulturdepartementets menneskerettspris for 2013 tildelt film om barn av innsatte

  10.12.2013 Nyhet Kulturdepartementet

  Kulturdepartementets menneskerettspris for 2013 ble i dag, tirsdag 10. desember 2013, utdelt av statssekretær Knut Olav Åmas til filmen "Du velger selv", en animasjonsdokumentar om barn som forteller hvordan det er å ha pappaen sin i fengsel.

 • Stor auke i jordbruksinntekta i 2012

  10.12.2013 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Jordbruksinntektene auka med kr 46 200 til kr 268 800 per årsverk frå 2011 til 2012. Det er summen av mange positive element som er årsaka til den store framgangen. Betre kornavlingar, auka prisar på mjølk og kjøt kombinert med volumauke er

 • To statsråder får faglige råd om bærekraftig bypolitikk

  10.12.2013 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  -Godt bymiljø er en av sakene jeg brenner for. Ikke minst hvordan byene skal ta den helt nødvendige klimatilpasningen på alvor. Her må vi samarbeide tett mellom ulike departementer, sier klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft.