Nyheter og pressemeldinger

Her finner du siste nytt fra departementene og Statsministerens kontor.

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv

Viser 28881-28900 av 30217 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Priv. til red.: Finansminister Siv Jensen om retningslinjer for boliglån

  05.02.2014 Pressemelding Finansdepartementet

  Finansminister Siv Jensen innleder torsdag 6.februar kl. 09.15 på EFF dagen, Lysebu hotell, Oslo. Her vil hun blant annet omtale sitt svarbrev til Finanstilsynet om retningslinjene for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål.

 • Samefolkets dag 6. februar 2014

  05.02.2014 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Statssekretær Anders Bals i Kommunal- og moderniseringsdepartementet er regjeringens representant i Tromsø under feiringen av Samefolkets dag 6. februar 2014.

 • Fiskeriministeren om leveringsplikt i Stortinget

  05.02.2014 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeriminister Elisabeth Aspaker slo fast at ordninga med leveringsvilkår står fast, då ho svarte på spørsmål i spørjetimen i Stortinget onsdag.

 • Forsvarsministeren besøkte Ørland

  05.02.2014 Nyhet Forsvarsdepartementet

  -Det er viktig for meg å få innsikt i lokale forhold og å få kunnskap om muligheter og utfordringer slik de oppleves lokalt, sa forsvarsminister Ine Eriksen Søreide etter besøket på Ørland hovedflystasjon.

 • Kva skal til for å utrydde ekstrem fattigdom?

  05.02.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Statsministeren og utanriksministeren møter frivillige organisasjonar fredag 7. februar for å drøfte FNs utviklingsmål.

 • Styrket samarbeid mot doping

  05.02.2014 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  - Jeg er veldig glad for at vi nå styrker og formaliserer samarbeidet mellom politiet og Antidoping Norge, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

 • Skal finne tidstyvene i skolen

  05.02.2014 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsdepartementet og KS starter nå et prosjekt for å få oversikt over de samlede kravene til rapportering og dokumentasjon i skolen.

 • Mjølkekvoter i spørjetimen på Stortinget

  05.02.2014 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (FrP) svarte på spørsmål frå representantantane Knut Storberget (Ap) i spørjetimen på Stortinget i dag.

 • Foreløpige tilrådninger fra SKOG22

  05.02.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  De foreløpige tilrådningene fra strategigruppen i SKOG22 tar for seg områder som transport og logistikk, skatt og avgifter, miljø og klima, samt forskning og innovasjon.

 • Nasjonalt samarbeid om ehelse-konferanse

  05.02.2014 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  IKT-Norge og Helse- og omsorgsdepartementet har blitt enige om at de i fellesskap skal arrangere en nasjonal ehelse-konferanse i begynnelsen av november 2014.

 • Utlysing: Stipend for å studere i Polen

  05.02.2014 Nyheit Utenriksdepartementet

  Har du lyst til å studere i Polen? Norske studentar kan no søke om utdanningsstipend gjennom EØS-midla.

 • Mattilsynet har gjennomført tilsynsprosjekt om mathygiene

  05.02.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Mattilsynet har gjennomført et tilsynsprosjekt der de har sett på rutiner for å forebygge at bakterien Listeria skal kunne finnes i mat som skal spises uten ytterligere bearbeiding eller varmebehandling. I alt 452 virksomheter som lager varer som

 • Konkurransekraft for norske arbeidsplasser

  05.02.2014 Nyhet Statsministerens kontor

  Regjeringens mål er å skape rom for vekst, trygge fremtidens velferd og gi folk og næringsliv større valgfrihet. For å lykkes må vi styrke norsk konkurransekraft på sikt slik at man kan skape flere og tryggere arbeidsplasser.

 • Evaluerer fylkesnemndene

  05.02.2014 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  Fylkesnemndene har ikke vært helhetlig evaluert siden starten i 1993. Det gjør barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (FrP) nå noe med.

 • Norge kan bli verdensledende innen grønn vekst

  05.02.2014 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Næringslivsledere møtte klima- og miljøminister Tine Sundtoft til debatt om hvordan komme i gang med det grønne skiftet i Norge. Sundtoft dro med dette møtet på Litteraturhuset i Oslo i gang en iderunde med næringslivet, forsknings- og finansmiljøer

 • Solvik-Olsen roser Kystverket for effektivisering

  05.02.2014 Nyhet Samferdselsdepartementet

  Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen besøkte Kystverket i Haugesund tirsdag 4. februar, hvor han fikk se nærmere på arbeidet med sjøsikkerhet og hvordan etaten jobber med å forenkle papirbyråkratiet i maritim næring.

 • Norges nasjonalrett 2014 – vinn en iPad Air

  05.02.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug inviterer til å kåre Norges nasjonalrett i jubileumsåret for Norges Grunnlov. Blant alle de innsendte forslagene trekkes det ut tre heldige vinnere som hver får en iPad Air.

 • Fylkesnytt fra Hedmark 1/2014

  05.02.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Fylkesmannen i Hedmark er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt. I denne utgaven finner du blant annet en artikkel om ny forvaltningsplan for rovvilt i Hedmark.

 • Jernbane: Samferdselsdepartementet ønsker innspill om forslag fra EU-kommisjonen

  04.02.2014 Nyhet Samferdselsdepartementet

  EU-kommisjonen har lagt fram et forslag om opprettelsen av ”Shift2Rail Joint Undertaking”. Samferdselsdepartementet ber om innspill til forslaget.

 • Samferdselsministeren besøkte SIMULA og Robuste nett-senteret

  04.02.2014 Nyhet Samferdselsdepartementet

  - Som forbruker må vi kunne stole på at systemene vi bruker er sikre og motstandsdyktige mot uvær, brann og andre hendelser. Det er derfor viktig med avansert forskning for å kunne utvikle mer robuste nett. Dette sa samferdselsminister Ketil