Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 16961-16980 av 18602 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Digitalt svar gjør det enklere for næringslivet

  03.03.2014 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Fra i dag vil alle som sender inn digitalt til Enhets- og foretaksregisteret også få svar digitalt, innen én time etter at vedtaket er fattet.

 • Søkerliste for stillingen som visesentralbanksjef

  03.03.2014 Nyhet Finansdepartementet

  Søknadsfristen for stillingen som visesentralbanksjef gikk ut onsdag 26. februar. Finansdepartementet har mottatt fem søknader til stillingen.

 • Regjeringen jobber aktivt for å få gode regler om pakkereiser

  03.03.2014 Nyhet Barne- og likestillingsdepartementet

  EU-kommisjonen la i fjor frem et forslag til et nytt direktiv om pakkereiser. EFTA-landene har nå blitt enige om en felles uttalelse for å påvirke den endelige utformingen av direktivet.

 • Gravferdsavgiftsutvalet overleverte si utredning

  03.03.2014 Pressemelding Kulturdepartementet

  Fylkesmann Erling Lae overleverte i dag gravferdsavgiftsutvalet si utredning til kulturminister Thorhild Widvey. I utredninga foreslår utvalet å fjerne fleire avgifter som dei etterlatne må betale i samband med gravferd.

 • Livlig debatt under EUs kunnskapsministermøte

  03.03.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Da EUs kunnskapsministere møttes i Brussel 24. februar sto blant annet PISA- og PIAAC-resultater og modernisering av fag- og yrkesopplæring på agendaen. Utdanningsråd Harald Nybølet rapporterer.

 • Norge fordømmer den russiske militære eskaleringen på Krim

  02.03.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - Sammen med Natos medlemmer fordømmer Norge den russiske militære eskaleringen på Krim-halvøya i Ukraina. Den russiske militære aktiviteten på Krim og truslene om bruk av ytterligere militær makt er brudd på folkeretten. Det hviler et tungt ansvar

 • Forenkling for frivillige organisasjoner

  01.03.2014 Pressemelding Kulturdepartementet

  Regjeringen vil forenkle statlige tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner.

 • Økonomisk innhenting i EU får fotfeste

  28.02.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  25. februar presenterte Europakommisjonen oppdaterte makroprognoser for den økonomiske utviklingen i EU. Finansråd Lars-Erik Østby ved EU-delegasjonen og finansråd Erik Storm ved OECD-delegasjonen rapporterer.

 • Priv. til red.: : Statsråd Vidar Helgesens program veke 10

  28.02.2014 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsråden har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00. Tysdag 4. mars Kl. 10.00: Statsråd Helgesen møter representantar frå arbeidslivets partar. Stad: UD Kl.

 • Presseinvitasjon: Regjeringen inviterer til klimadugnad

  28.02.2014 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Den 13. mars 2014 inviterer regjeringen sentrale næringslivsaktører, stortingspolitikere arbeidslivs- og miljøorganisasjoner til et dialogmøte om veien frem til lavutslippssafunnet. Konferansen vil også være en arena for innspill til regjeringens

 • Presseinvitasjon: Forhandlingspartene signerer ny IA-avtale

  28.02.2014 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson og forhandlingspartene underskriver den nye avtalen om et inkluderende arbeidsliv (2014-2018). Statsråden presenterer nye og forenklede regler for sykefraværsoppfølging. Pressen inviteres.

 • Høyblokka kan tilfredsstille kravene i byggteknisk forskrift

  28.02.2014 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Høyblokka kan tilfredsstille kravene til konstruksjonssikkerhet i byggteknisk forskrift med relativt enkle forsterkninger. Dette går frem av en rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet mottok i dag.

 • Sanner deler ut klarspråkprisen 4. mars

  28.02.2014 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - Når en av tre nordmenn har problemer med å forstå informasjon fra det offentlige, viser det at vi har en jobb å gjøre. Dårlig språk er en tidstyv for innbyggerne, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

 • 281 kommuner i det nye virkeområdet for investeringsstøtte i Distrikts-Norge

  28.02.2014 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  EFTAs overvåkingsorgan, ESA, godkjente 26. februar 2014 Norges forslag til virkeområde for distriktsrettet støtte til næringslivet. Syv kommuner går ut av dagens virkeområde, mens fire nye kommuner kommer inn.

 • Bidrar med akutte tiltak i Aten

  28.02.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Statssekretær Ingvild Stub i Utenriksdepartementet var i Aten 26. februar i forbindelse med signeringen av to avtaler som gir 4,3 millioner euro fra EØS-midlene til fattigdomsbekjempelse.

 • Hverdagsliv i mottak

  28.02.2014 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Nordlandsforskning har på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet gjennomført undersøkelsen Hverdagsliv i mottak. Formålet er å belyse tiltak som kan bedre asylsøkeres psykiske helse og bidra til mestring av hverdagen i mottak.

 • Dobbelt så mange søknader til Enova i 2013

  28.02.2014 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiminister Tord Lien fikk i dag overlevert Enovas resultater for 2013. Enova har i 2013 gitt tilsagn om støtte til 1350 ulike prosjekter. Det ga et kontraktsfestet energiresultat på 1,4 terrawattimer (TWh). Samtidig har antallet

 • Utdrag frå Utanriksdepartementets program i veke 10, 2014

  28.02.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 10, 2014.

 • Presentasjon av Gravferdsavgiftutvalet si utredning

  28.02.2014 Pressemelding Kulturdepartementet

  Mandag 3. mars mottar kulturminister Thorhild Widvey gravferdsavgiftutvalet si utredning.

 • Internasjonalt samarbeid om plantemangfold

  28.02.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Generalsekretær Shakeel Bhatti for FAOs Internasjonale plantetraktat møtte i dag Hanne Maren Blåfjelldal, statssekretær i Landbruks- og matdepartementet.