Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 16961-16980 av 20133 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • EU-erklæring om restriktive tiltak i respekt av handlinger som truer Ukrainas territorielle integritet, suverenitet og uavhengighet

  27.06.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  26. mai sluttet Norge seg til EUs erklæring om restriktive tiltak i respekt av handlinger som underminerer eller truer Ukrainas territorielle integritet, suverenitet og uavhengighet.

 • Statusrapport for finans- og skattepolitikk i EU juni 2014

  27.06.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  I rapporten om finans- og skattepolitikk i EU kan du blant annet lese om junimøtene i Eurogruppen og ECOFIN. Finansrådene Astrid Erlingsen og Lars-Erik Østby rapporterer.

 • Sanner i parade med Skeive Samer

  27.06.2014 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - Jeg ønsker å vise støtte til Skeive Samer og gleder meg til å gå i paraden med dem lørdag, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, som har ansvaret for samiske saker i Regjeringen.

 • Finansministeren besøkte Roma

  27.06.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Finansminister Siv Jensen møtte den italienske finansministeren Pier Carlo Padoan i Roma 24. juni, i forbindelse med at Italia overtar formannskapet i EU 1. juli.

 • Ministermøte på Island

  27.06.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har deltatt på Nordisk ministerrådsmøte for fiskeri og havbruk, jordbruk, næringsmidler og skogbruk (MR - FJLS).

 • Søreide skole Bergen

  27.06.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Nye Søreide skole ligger på veien fra Flesland til Bergen og er en fleksibel arealskole som huser 600 elever fra 1. til 7. trinn fordelt på 3 hoveddeler med felles område mellom hver del. I tillegg til en flerbrukshall og baser til de ulike

 • Støtte til petroleumsforvaltning i Mosambik

  27.06.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Statssekretær Hans Brattskar har signert en avtale om støtte til det mosambikiske petroleumsinstituttet (INP) på 50,5 millioner kroner. - Dette er god og målrettet bistand i praksis. God petroleumsforvaltning vil kunne gjøre Mosambik uavhengig av

 • Motsyklisk kapitalbuffer uendret

  27.06.2014 Pressemelding Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag besluttet at nivået til den motsykliske kapitalbufferen for bankene holdes uendret, i tråd med råd fra Norges Bank. Finanstilsynet har sluttet seg til Norges Banks råd.

 • Bodø ble Årets trafikksikkerhetskommune

  26.06.2014 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Bodø er i dag utnevnt til Årets trafikksikkerhetskommune 2014. Kommunen blir premiert for å ha arbeidet systematisk og langsiktig med trafikksikkerhet. Arbeidet er forankret helt til topps i kommunens ledelse og alle kommunale instanser er

 • Nato-toppmøtet i Wales - hotell og praktisk informasjon

  26.06.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Natos toppmøte 2014 avholdes på Celtic Manor i Wales 4. og 5. september. Britisk UD anbefaler alle journalister å reservere rom så tidlig som mulig på grunn av stor pågang.

 • Samferdselsnytt fra EU-delegasjonen (4/2014)

  26.06.2014 Nyhet Samferdselsdepartementet

  Ny utgave av nyhetsbrevet fra den norske samferdselsråden i Brussel.

 • Norge dobler støtten til utdanningsprogram

  26.06.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  EU, med utviklingskommissær Andris Piebalgs i spissen, var 25. og 26. juni vertskap for den andre påfyllingskonferansen for Det globale partnerskapet for utdanning. Utenriksminister Børge Brende kunngjorde en dobling i Norges støtte til programmet.

 • Norges gjennomføring av Århuskonvensjonen om rett til miljøinformasjon– klage mot Norge

  26.06.2014 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  For første gang er en klage mot Norge til behandling av Komiteen som skal påse at Konvensjonen overholdes av landene som er parter til den.

 • Norge støtter internasjonalt samarbeid mot antimikrobiell resistens

  26.06.2014 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  - Norge støtter at det utvikles en ny global handlingsplan for å bekjempe framveksten av antimikrobiell resistens, og vi vil arbeide tett med WHO og andre relevante internasjonale partnere i dette arbeidet, sier statssekretær Lisbeth Normann. Denne

 • Utlysing: Utdanningssamarbeid med Slovakia

  26.06.2014 Nyheit Utenriksdepartementet

  Omlag 600 nordmenn studerer i Slovakia i dag. Dei fleste for å bli lege eller veterinær. No ønskjer Noreg og Slovakia å styrke utdanningssamarbeidet ytterlegare.

 • Endringer i eiendomsmeglingsforskriften

  26.06.2014 Nyhet Finansdepartementet

  Ved endringslov 11. april 2014 nr. 12 vedtok Stortinget endringer i eiendomsmeglingsloven om oppgjør av eiendomshandler. Blant annet ble det lovfestet at eiendomsmeglere skal sørge for at kjøper har fått rettsvern for sitt erverv før kjøpesummen kan

 • Forvaltning av alternative investeringsfond

  26.06.2014 Nyhet Finansdepartementet

  Lov om forvaltning av alternative investeringsfond ble fastsatt 20. juni 2014. Loven trer i kraft 1. juli i år. Finansdepartementet har i dag fastsatt utfyllende forskrift til loven, som vil tre i kraft til samme tid. Forskriften inneholder også

 • Refusjon av engangsavgiften ved eksport

  26.06.2014 Nyhet Finansdepartementet

  Toll- og avgiftsdirektoratet sender på vegne av Finansdepartementet i dag ut et forslag på offentlig høring om at engangsavgiften refunderes når kjøretøyet eksporteres. Forslaget innebærer at man kan få refundert deler av den innbetalte avgiften når

 • Positivt samarbeid om ulovlig hogst og handel i Afrika

  26.06.2014 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Tanzania, Kenya og Uganda skal sammen bekjempe ulovlig tømmerhandel i Øst-Afrika. Klima- og miljøminister Tine Sundtoft gratulerer landene med samarbeidet.

 • Nesespray som redder liv

  26.06.2014 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Utdeling av livreddende motgift ved overdose - nalokson nesespray - er et av de viktigste tiltakene i nasjonal overdosestrategi. 26. juni ble de første nesesprayene delt ut på Strax-huset i Bergen.

Til toppen