Nytt direktorat skal styrke kvaliteten i norsk utdanning

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Mandag markeres åpningen av Diku, Direktoratet for internasjonalisering og kvalitet i høyere utdanning. – Diku har en stor og viktig oppgave foran seg. Kvalitet i høyere utdanning er ikke noe denne regjeringen tar lett på, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.

Tidligere har Kunnskapsdepartementet hatt veldig mange virksomheter med oppgaver knyttet til å utvikle kvaliteten i høyere utdanning. Det nye direktoratet Diku er et resultat av at Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU), Norgesuniversitetet og Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU) er slått sammen.

– Dette skal gi arbeidet med kvaliteten i norsk utdanning et løft. Samfunnet vårt trenger gode kandidater fra universiteter og høyskoler. Vi vil alltid være i en kontinuerlig forbedringsprosess når det gjelder kvalitet i høyere utdanning, sier Nybø.

Diku har ansvar for arbeidet med å etablere en ny nasjonal arena for kvalitet i høyere utdanning. I tillegg har det overtatt ansvaret for Senter for fremragende utdanning (SFU) og lærebokutvalget. De har tidligere ligget i henholdsvis Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) og Universitets- og høgskolerådet (UHR).

Direktoratet viderefører også ansvaret for internasjonaliseringstiltak for hele utdanningsløpet som tidligere lå ved Senter for internasjonalisering (SIU). Diku er i tillegg sentralt i arbeidet med å etablere en ny nasjonal konkurransearena innen høyere utdanning. 

Bakgrunnen for sammenslåingen er regjeringens omorganisering av kunnskapssektoren som ble kunngjort i juni 2017.