Nytt felles topplederprogram for ledere i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten åpnet på BI

Det første kullet i nytt felles Toppelederprogram for ledere i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten startet opp mandag 12. oktober på BI. – Dette er det første topplederprogrammet på tvers av den kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten. Det er på høy tid vi får en felles utdanning for toppledere begge steder, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

I forbindelse med åpningen av det nye felles programmet holdt Bent Høie åpningsinnlegg sammen med Bjørn Arild Gram, styreleder i KS, Jan Frich, viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF og direktør ved BI Inge Jan Henjesand.

– Kommuner og sykehus må samarbeide og samhandle mye mer og mye bedre enn de gjør i dag. Det må til hvis vi skal lykkes med å gi dagens og morgendagens pasienter bedre og mer helhetlige helse- og omsorgstjenester. Det må til hvis vi skal lykkes med å bruke kompetansen til dagens og morgendagens fagfolk på en klok måte. Det må til hvis vi skal lykkes med å møte dagens og morgendagens utfordringer, og ta i bruk dagens og morgendagens muligheter, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Rektor ved BI Inge Jan Henjesand, helse- og omsorgsminister Bent Høie og styreleder i KS Bjørn Arild Gram.
Rektor ved BI Inge Jan Henjesand, helse- og omsorgsminister Bent Høie og styreleder i KS Bjørn Arild Gram. Foto: Hege K. Fosser Pedersen, KS

De store omstillingene helse- og omsorgstjenesten står overfor krever endrings- og innovasjonsorienterte ledere på strategisk nivå. Topplederprogrammet skal bidra til å utvikle samarbeidsorganisering som bidrar til pasientens helsetjeneste. Deltakerne er første kull i et nytt og endringsrettet program. Et av programmets store bidrag ligger i utvikling av samarbeidsprosjekter på tvers av spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

– Vi har hatt en topplederutdanning for ledere i spesialisthelsetjenesten og en utdanning for ledere i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Det er på høy tid vi får en felles utdanning for toppledere begge steder. Det har vært veldig viktig for meg å få på plass, sier Høie.

Ved oppstarten av det første kullet 12. oktober deltar 22 ledere fra den kommunale helse- og omsorgstjenesten og 22 ledere fra spesialisthelsetjenesten.