Nytt politihus i Bergen

- Både politiet og publikum i Bergen har lenge ønsket seg et nytt politihus. Derfor er det en glede for meg å fortelle at politiet nå kan starte arbeidet med et nytt politihus som vil tilfredsstille politiets krav og publikums ønsker, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Politiet har over flere år arbeidet med utredninger for Bergen politihus. Regjeringen har besluttet at nye lokaler for Bergen politihus kan leies i det private markedet. Politiet kan leie lokaler i et eksisterende bygg eller i et nybygg oppført i privat regi. Det vil si at lokalbehovet ikke vil bli løst som statlig byggeprosjekt.

- Hvor det nye politihuset skal ligge er ikke besluttet, men det må ligge sentrumsnært. Politiet skal være tilgjengelig for publikum og samarbeidene aktører som tingretten, fengsel, legevakt og barnevern. Jeg vil om kort tid sende et oppdragsbrev til Politidirektoratet om å starte arbeidet med å finne egnede lokaler, sier Mæland.

Det er over flere år gjennomført utredninger som dokumenterer at det er nødvendig å iverksette tiltak for å utbedre forholdene for politihuset i Bergen.

- Nye lokaler betyr at politiet kan samle alle funksjoner i ett bygg. Lokalene kan tilpasses politiets arbeidsformer, legge til rette for at fagmiljøer kan samhandle, og effektivisere drift. Det viktigste er likevel at de kritikkverdige forholdene i arresten blir løst, sier justisministeren. 

Den tidligere anbefalte tomten på Nygårdstangen er vurdert som uegnet på grunn av dårlig logistikk med tanke på inn- og utkjørsler, dårlige grunnforhold og dårlig beliggenhet når det kommer til sikkerhet.