Nytt regelverk for godkjenning og bruk av plantevernmidler

Landbruks – og matdepartementet har fastsatt en ny forskrift om plantevernmidler. Forskriften gjelder fra 1. juni 2015. Forskriften medfører store endringer i godkjenningsprosessen for plantevernmidler. I tillegg er det flere endringer som retter seg mot brukere og forhandlere av plantevernmidler, og som har til hensikt å redusere risikoen knyttet til plantevernmidler.

Forskriften gjennomfører  EØS - regelverk  om godkjenning av plantevernmidler og om bærekraftig bruk av plantevernmidler. Det vil bli store endringer i godkjenningsprosessen for plantevernmidler, men mindre endringer i hvilke plantevernmidler som kan bli godkjent. Dette skyldes at kriteriene for vurdering av plantevernmidler vil bli svært lik dagens praksis i Norge.

Det har vært arbeidet systematisk i en årrekke sammen med næringen med å redusere avhengigheten og risikoen ved bruk av plantevernmidler i Norge. Forskriften legger blant annet vekt på integrert plantevern. Det vil si at bønder og andre yrkesbrukere nå må vurdere om man kan bruke andre metoder enn plantevernmidler for å hindre skadegjørere.

-  Med det nye regelverket legges det større vekt på alternativer til bruk av plantevernmidler, og det er også flere andre bestemmelser som er bra for miljøet, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.

Norge har hatt unntak fra EUs tidligere regelverk om godkjenning av plantevernmidler. Bakgrunnen for vårt unntak var at norsk regelverk ble vurdert å gi en høyere beskyttelse av helse og miljø. Forskriften gjennomfører også Direktiv om bærekraftig bruk av pesticider. Direktivet inneholder bestemmelser som har til hensikt å redusere risiko for helse og miljø ved bruk av plantevernmidler og redusere avhengigheten av slike midler. Mattilsynet har vurdert at det nye EU-regelverket på plantevernmiddelområdet nå gir en tilfredsstillende beskyttelse, og har anbefalt at dette gjennomføres i Norge.

Til toppen