Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Nytt signalanlegg på Østre linje: Første jernbanestrekning med ERTMS i Norge settes i drift

- Nyere og bedre teknologi vil gjøre jernbanen til et bedre produkt for kundene. Med nytt signalanlegg vil vi få færre forsinkelser og en mer effektiv drift av jernbanen. I dag markerer vi derfor en svært viktig milepæl i moderniseringen av norsk jernbane. Vi har åpnet den første jernbanestrekningen med signalanlegget ERTMS for trafikk. Østre linje er først ut i Norge med det som skal bli ett felles signalanlegg over hele Norge – og i Europa, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Det norske jernbanenettet skal utrustes med den felleseuropeiske standarden for signalanlegg: ERTMS - European Rail Traffic Management System. ERTMS innebærer at lyssignalene som i dag står ute langs skinnegangen tas bort, og informasjonen flyttes inn på en skjerm i togene. Den moderne ERTMS-teknologien gjør togtrafikken både mer effektiv og driftsstabil.

Østre linje er prøvestrekning
Østfoldbanens Østre linje har blitt valgt ut som erfaringsstrekning for den videre utrullingen av ERTMS på norsk jernbane. I dag åpnet samferdselsministeren det nye anlegget for trafikk.  

- Å bli valgt ut som prøvestrekning for ERTMS er nesten som å ha trukket et vinnerlodd. For Østre linje har nå fått et skikkelig løft. I tillegg til selve signalsystemet har nesten alle stasjoner og holdeplasser blitt fornyet. Med dette er Østre linje blitt en av våre mest moderne jernbanestrekninger. Jeg er sikker på at passasjerene på Østre linje vil sette pris dette, sier samferdselsministeren.

Det er stasjonene Kråkstad, Tomter, Spydeberg, Askim og Mysen som har fått en total rehabilitering i forbindelse med ERTMS-prosjektet på Østre linje.

ERTMS på hele jernbanenettet
Regjeringen arbeider med flere prosjekter for å styrke norsk jernbane. Det bygges nye dobbeltspor, vedlikeholdsetterslepet reduseres og jernbanesektoren skal reformeres. Alt dette skal bidra til å gjøre togtransporten bedre og mer attraktiv for både passasjerer og næringsliv. Å skifte ut signalanleggene er en viktig brikke i fornyelsen av jernbanen.  

- Det er velkjent at signalfeil er et stort problem for driftsstabiliteten på jernbanenettet vårt. Dette er uheldig for tilliten folk og næringsliv har til toget. I dag er flere typer signalanlegg i bruk. Disse er gamle og til dels utdaterte, det eldste er over 60 år. For at den positive utviklingen i antall reisende med tog skal fortsette, og for å få mer godstransport på jernbanen, må vi kunne stole på toget. En vellykket utrulling av ERTMS på det norske jernbanenettet er derfor en suksessfaktor for norsk jernbane i årene framover, sier samferdselsministeren.

Utbyggingen er anslått til å koste 15-20 milliarder kroner, og er ett av de aller største enkeltprosjektene innenfor norsk jernbane.

- Med ett moderne signalsystem blir jernbanehverdagen en helt annen. Den blir mindre ressurskrevende, mer forutsigbar og dermed bedre for kunder og togselskaper, sier Solvik-Olsen.

ERTMS-prosjektet gjennomgår nå en ekstern kvalitetssikring (KS2). Regjeringen vil komme tilbake til nærmere opplegg for utrullingen av ERTMS når Nasjonal transportplan 2018-2029 legges fram.


For mer informasjon – ta kontakt via:

  • Pressevakten i Samferdselsdepartementet, tlf.: 919 14 777 (hverdager kl. 08-16)
Til toppen