Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Nytt utdanningstilbud skal gi Finnmark flere sykepleiere

– Uten sykepleierne stopper Norge. Derfor fortsetter vi arbeidet med å styrke sykepleierutdanningene. Det nye tilbudet i Alta er et viktig skritt på veien, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.

Stortinget bevilget i fjor midler til 100 nye studieplasser innen sykepleie. 20 av disse gikk til UiT – Norges Arktiske universitet, studiested Alta. Mandag 28. januar startet det første studentkullet.

– Jeg er glad for at UiT følger opp sitt samfunnsoppdrag og sørger for å utdanne arbeidskraft som trengs i regionen. Neste år åpner det nye nærsykehuset i Alta. Da vil det trengs enda flere kompetente sykepleiere. Nå kan de ta utdanningen sin her, sier Nybø.

Studiet har allerede vist seg svært populært. 225 kvalifiserte søkere konkurrerte om de i overkant av 30 studieplassene.

– Det viser både at dette var et etterlengtet tilbud, og at det neppe blir vanskelig å rekruttere studenter. At studiet er samlingsbasert, gjør det også lettere å kombinere studier med jobb og familie, fremhever Nybø.

Gode praksisplasser    

Foruten nok søkere, er tilgang på gode og relevante praksisplasser avgjørende for at den nye sykepleierutdanningen skal lykkes. Derfor er statsråden glad for at UiT har god dialog med institusjoner og kommuner for å få etablert gode og relevante praksisplasser.

Praksisplasser er ikke bare en utfordring i nord, men i hele landet. Reformene innen helse- og velferdstjenestene har økt behovet for at flere studenter må ha praksis i kommunene.

– Derfor har vi satt av 10 millioner kroner til et kommunalt pilotprosjekt som skal stimulere til flere og bedre praksisplasser. Dette vil forhåpentligvis føre til økt rekruttering til kommunene og bedre kvalitet i de kommunale helsetjenestene over hele landet på lenger sikt, sier Nybø.

Sykepleierutdanning på samisk

I tillegg til det nye studiet i Alta, har Stortinget også bevilget midler til 25 nye deltidsstudieplasser i sykepleierutdanning tilrettelagt for samisktalende søkere. Utdanningen blir et tilbud i samarbeid mellom UiT og Samisk høgskole, som skal gi emnene i samisk språk og kulturkunnskap. 

– Vi har forventninger til at UiT legger til rette for samiske emner også her i Alta. Det er en viktig kompetanse for sykepleiere å ha med seg når de skal ut i arbeid i denne regionen, sier Nybø.

Til toppen