Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

OECDs forum for anti-korrupsjon og integritet

På årets OECD-forum for anti-korrupsjon og integritet viderefører statsminister Erna Solberg innsatsen som global pådriver for bærekraftsmålene og nasjonal ressursmobilisering.

– Vi kan bare nå bærekraftsmålene dersom alle tar ansvar og iverksetter tiltak for at utviklingsland selv kan finansiere egen velferd. For å klare det, må vi bekjempe alle former for korrupsjon. Dette gjelder ikke minst storskala-korrupsjon på høyt nivå i mange land. Korrupsjon har dyptgripende og destruktive konsekvenser, ikke bare for økonomisk, sosial og politisk utvikling, men også for vår sikkerhet, sier Solberg.

– Trygge havner for midler skaffet tilveie på ulovlig vis undergraver utvikling.  Ulovlig kapitalflyt suger ressurser ut av land som sårt trenger dem til å bygge fredelige, rettferdige og inkluderende samfunn, understreker hun.  

OECDs forum for anti-korrupsjon og integritet er, ifølge OECD, verdens viktigste årlige offentlig tilgjengelige møteplass for diskusjon om disse temaene. Fjorårets forum samlet mer enn 1500 deltakere fra 115 land. I tillegg til myndighetsrepresentanter og representanter fra sivilt samfunn og akademia, var en tredel av deltakerne fra det private næringslivet.

Statsminister Erna Solberg deltar på forumets første dag i Paris 27. mars 2018. Hun skal holde et åpningsinnlegg og delta i en paneldebatt.

– Jeg ser på OECDs forum som en viktig arena for lederskap, initiativ og fremdrift, sier statsminister Erna Solberg.

Hovedtemaet for årets OECD-forum er «Planet Integrity»: Hvordan bygge et mer rettferdig samfunn? Formålet er å rette søkelyset mot utfordringer knyttet til globaliseringens negative sider, og utvikle visjoner og strategier for å mobilisere til nasjonal innsats og internasjonalt samarbeid for en mer rettferdig verden. Hvilken rolle har integritet, godt styresett og anti-korrupsjon i dette arbeidet?

– Vi trenger en global allianse mellom politikere, statlige myndigheter, privat sektor, sivilt samfunn og multilaterale organisasjoner for å fremme integritet i alle prosesser, på alle nivå. Jeg ønsker innovative ideer for fremdrift velkommen, sier Solberg.

– Det er nødvendig å videreutvikle internasjonale rammeverk, gjennomføre praktiske tiltak og bruke ny teknologi i dette arbeidet. Anti-korrupsjon og integritet er et spørsmål om politikk, jus, teknologi og etikk.

De andre talerne og paneldeltakerne er Islands statsminister Katrin Jakobsdottir, Argentinas vise-president Gabriela  Michetti, første visepresident i Europakommisjonen, Frans Timmermans,  og leder for Transparency International, Delia Matilde Ferreira Rubio.

Solberg skal også ha samtaler med OECDs generalsekretær, Angel Gurria, Det Internasjonale Energibyråets eksekutivdirektør, Fatih Birol, og UNESCOs generaldirektør Audrey Azouley i forbindelse med deltakelsen på OECDs Forum for anti-korrupsjon og integritet.

Til toppen