Økende interesse for Australia i norsk næringsliv

Statssekretær Dilek Ayhan (H) har hatt politiske samtaler med Australias handels- og investeringsminister Andrew Robb og parlamentarisk sekretær for landbruksministeren Richard Colbeck.

Statssekretær Ayhan deltok sammen med utenriksminister Børge Brende og olje- og energiminister Tord Lien i politiske samtaler med handels- og investeringsminister Andrew Robb.

– Det er økende interesse for Australia i norsk næringsliv, og det finnes store muligheter for norske selskaper. I møtet med handels- og investeringsminister Robb sto handelspolitiske spørsmål, både globale, regionale og bilaterale, på dagsorden.  Vi var enige om betydningen av internasjonal handel for å skape økt vekst og nye arbeidsplasser, sier Ayhan.

Dronegründer Gudmund Kjærheim i Prox Dynamics sammen med statssekretær Dilek Ayhan (Foto: NFD).

Dronegründer Gudmund Kjærheim i Prox Dynamics sammen med statssekretær Dilek Ayhan (Foto: NFD).

Statssekretær Ayhan møtte også Richard Colbeck, parlamentarisk sekretær for landbruksministeren. På møtet diskuterte de blant annet den store globale etterspørselen etter sjømat.

Ayhan møtte i tillegg representanter for forsvarsindustrien. Australia er et av verdens fremste markeder for forsvarsteknologi, og tilstedeværelsen av norsk forsvarsindustri er betydelig. Både etablerte selskaper som Kongsberg, Nammo og Vinghøgs, og nye høyteknologiske selskaper som Prox Dynamics, deltar på statsbesøket.

– Med sin høyteknologiske spisskompetanse er norsk forsvarsindustri svært konkurransedyktig blant annet innenfor kommunikasjons- og våpensystemer, sier Ayhan.

Fra venstre: administrerende direktør Thorbjørn Svensgård fra FSi, konsernsjef Walter Qvam fra Kongsberg Gruppen, statssekretær Dilek Ayhan i Nærings- og fiskeridepartementet, statssekretær Øystein Bø i Forsvarsdepartementet, stedfortredende materielldirektør John Ingar Laugerud i Forsvarsdepartementet og kommunikasjonsdirektør Sissel Solum fra Nammo (Foto: Innovasjon Norge/Tom Hansen).

Fra venstre: administrerende direktør Thorbjørn Svensgård fra FSi, konsernsjef Walter Qvam fra Kongsberg Gruppen, statssekretær Dilek Ayhan i Nærings- og fiskeridepartementet, statssekretær Øystein Bø i Forsvarsdepartementet, stedfortredende materielldirektør John Ingar Laugerud i Forsvarsdepartementet og kommunikasjonsdirektør Sissel Solum fra Nammo (Foto: Innovasjon Norge/Tom Hansen).

Statssekretæren deltar sammen med utenriksminister Børge Brende og olje- og energiminister Tord Lien under DD.MM. kong Harald og Dronning Sonjas statsbesøk til Australia. I løpet av uken vil statssekretæren besøke Sydney og Perth. På besøket deltar også en norsk næringslivsdelegasjon med 80 personer fra over 40 selskaper.

 

Nøkkeltall Norge – Australia

  • Import av varer fra Australia (2014): 926 millioner kroner.
  • Eksport av varer til Australia (2014): 2 milliarder kroner.
  • Norsk tjenesteeksport til Australia (2013): 5,3 milliarder kroner.
  • Norske bedrifter som er aktive i Australia inkluderer blant annet Farstad Shipping, Wilh. Wilhelmsen, Norske Skog, Yara, Norsk Hydro, Jotun, Kongsberg og NAMMO. 
Til toppen