Økt norsk adgang til kolmulefiske i EU-sonen

Norge og EU er enige om gjensidig adgang til fiske på norsk vårgytende sild og kolmule i hverandres soner i 2017. – Avtalen innebærer at norske fartøy får økt adgang til å fiske kolmule i EU-sonen. Dette er positive nyheter, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Kyststatene til norsk vårgytende sild og kolmule er ikke enige om fordelingen av disse bestandene. Norge og EU har derfor inngått en bilateral avtale som sikrer partene gjensidig adgang til hverandres soner både for fiske på norsk vårgytende sild og kolmule for 2017.

Avtalen åpner for at EU-fartøy kan fiske sild i norsk sone på tradisjonelt nivå. Samtidig får norske fartøy økt adgangen til å fiske kolmule i EU-sonen fra 61 prosent til 68 prosent. Det tilsvarer nærmere 23 000 tonn. Kolmule er en viktig fiskeart som blant annet benyttes i produksjonen av fiskemel og fiskeolje.

- Dette legger grunnlag for et økonomisk lønnsomt fiske på en felles bestand, og økt verdiskapning basert på norske fiskerier. Samtidig fortsetter vi samarbeidet med kyststatene for å få til en omforent kvotefordeling og en helhetlig avtale for de pelagiske bestandene, sier Sandberg.

Til toppen