Økte priser på internasjonale landbruksvarer

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

God varetilgang har gitt lave internasjonale priser på landbruksvarer hittil i år. I mai økte imidlertid prisene på svinekjøtt, korn og flere meieriprodukter. FNs organisasjon for mat og landbruk (FAO) sin prisindeks gikk også opp med 3,2 prosentpoeng fra april til mai.

I EU økte de gjennomsnittlige prisene på svinekjøtt betraktelig i mai. Bedre avsetning på EUs indre marked og sterk etterspørsel fra Kina og Japan bidro til prisoppgangen. Høyere priser på svin i EU var også en viktig driver bak økningen på to prosent i FAOs prisindeks for kjøtt. Prisene på alle de fire kjøttslagene som inngår i FAOs matvareprisindeks gikk opp i mai.

Internasjonale kornpriser styrket seg i mai og ved inngangen til juni. Prisindeksen for korn og oljefrø fra det internasjonale kornrådet, IGC, var 10. juni 8,5 prosent høyere enn måneden før. Dette skyldes blant annet en sterk prisøkning på mais.