Ola Elvestuen til klimaseminar i Vatikanet

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen deltar denne uken på tre-årsmarkeringen av Pave Frans' pavebrev Laudato Si' ; som omhandler verdens klima og miljø-utfordringer og er en sterk oppfordring til menneskeheten om å handle.

Elvestuen er invitert til å lede et panel om klimaendringer. Det vil bli avholdt audiens med paven i løpet av konferansen. Det er ventet rundt 300 deltakere til konferansen i Vatikanet, inkludert politikere, religiøse ledere og trosbaserte organisasjoner, sivilt samfunn, urfolk og forskningsinstitusjoner. Elvestuen er til stede torsdag og fredag denne uken.

Laudato Si' er av politikere, sivilt samfunn, trosbaserte organisasjoner og internasjonale medier omtalt som et svært viktig og tydelig bidrag til den globale innsatsen mot klimaendringer og miljøødeleggelser. Pavebrevet etablerer et moralsk og etisk grunnlag som er gyldig for alle trosretninger. Da Norge i 2016 tok initiativ til etableringen av Interfaith Rainforest Initiative, som ble lansert på Nobels fredssenter i juni 2017, var det inspirert av Laudato Si'.

Interfaith Rainforest Initiative ble etablert for å engasjere trossamfunn, urfolk og religiøse ledere i arbeidet mot ødeleggelse av tropisk skog i de viktigste regnskoglandene. De religiøse organisasjonene har ofte en tilstedeværelse i tropiske skogområder som myndighetene mangler, og representerer en hittil uutnyttet mulighet for påvirkning og kommunikasjon. Regnskogen har stor materiell og spirituell verdi for mennesker som lever i og av skogen.

Av andre deltakere er sjefen for UN Environment, Erik Solheim, generalsekretæren for klimaforhandlingene, Patricia Espinosa og Sir Nicholas Stern ved London School of Economics.

Pressekontakt for Elvestuen: Kommunikasjonssjef i Klima- og miljødepartementet, telefon 905 69 495, jbe@kld.dep.no

Til toppen