Olje- og energiministeren besøker Edvard Grieg-feltet

Sted: Nordsjøen

Olje- og energiminister Tina Bru besøker Edvard Grieg-feltet i regi av operatør Lundin Energy Norway.

For mer informasjon, kontakt politisk rådgiver Karoline Sjøen Andersen på tlf: 414 08 350 / e-post: Karoline-Sjoen.Andersen@oed.dep.no.