Olje- og energiministerens 8. mai-tale i Sandnes

Olje- og energiminister Terje Aasland holdt denne talen på på frigjøringsdagen 8. mai 2022 under en markering i Sandnes, Rogaland.

Olje- og energiministeren på 8. mai-markering i Sandnes.
Olje- og energiminister Terje Aasland talte på frigjøringsdagen søndag 8. mai 2022 i Sandnes. Foto: André Meling

Sjekkes mot fremføring. 

Kjære alle sammen,

Det er en glede for meg å få lov til å delta under årets markering av 8. mai her i Rogaland og Sandnes.

Denne dagen som både er vår frigjøringsdag, og vår veterandag.

Frigjørings- og veterandagen gir samfunnet anledning til å hedre alle veteraner for deres innsats for Norge, og for de verdiene vi som nasjon forsvarer.

Dette gjelder både veteranene fra andre verdenskrig og veteraner fra operasjoner som har kommet senere.

Felles for våre veteraner er at de har vært villige til å ofre alt for at vi andre skal kunne leve i frihet.

Helt siden vi opplevde vår egen okkupasjon har Norge bidratt i kampen for demokrati og menneskeverd.

Våre soldater har stått i krevende og risikofylte oppdrag.

Gjennom sin innsats har de bidratt til økt sikkerhet og stabilitet i en rekke land over hele verden.

Det er samfunnets ansvar og plikt å gi dem den anerkjennelsen og støtten de fortjener, også etter at de har kommet hjem.

Forsvarets fremste oppgave er å forhindre krig og sikre norske interesser og politisk handlefrihet.

Dette krever kvinner og menn som er villige til å ofre alt for oss.

For dette fortjener de både oppmerksomhet og takknemlighet.

Ikke minst fortjener de å bli husket.

Husket for den kampen de førte og de verdiene de kjempet for.

Verdier vi i dag nyter godt av i vår frie og demokratiske rettsstat.

Det er ikke slik at de verdiene våre veteraner har kjempet for er vunnet en gang for alle.

Det russiske angrepet på Ukraina er også et angrep på demokrati og på våre egne verdier.

Det utfordrer prinsippene for fredelig sameksistens i Europa, ikke minst respekten for andre staters suverenitet og territorielle integritet.

Det er et historisk faktum at militære styrker fra Sovjetunionen spilte en viktig rolle i frigjøringen av Norge.

Styrker fra både Russland og Ukraina kjempet sammen i andre verdenskrig, og befolkningen i begge land ble påført enorme tap og lidelser.

Det er derfor uforståelig at Russland nå påfører Ukrainas befolkning en ny og meningsløs krig, med grusomme lidelser og tap av menneskeliv.

Norske myndigheter fordømmer på det sterkeste Russlands militære angrep på Ukraina.

Angrepet er et alvorlig brudd på folkeretten og har dramatiske konsekvenser for befolkningen i Ukraina.

Russland fører en brutal krig som rammer folk i Ukraina hardt.

Norge fordømmer angrepene på sivile på det sterkeste.

Russlands krigføring gjør vår egen markering av 8. mai enda mer aktuell.

Ikke minst for de unge.

Det er viktig at dagens unge får vite hva unge mennesker før dem har utrettet.

Ikke minst hvorfor.

Det gjelder de som sto midt i kampene fra 1940 til 1945, og det gjelder de som har gjort en innsats i internasjonale operasjoner siden andre verdenskrig.

Jeg ønsker også å trekke frem de som nå passer på våre grenser til havs, til lands og i luften.

Våre grenser og NATOs grenser.

I NATO-styrker, i daglig nasjonal beredskap og i annen tjeneste.

Vi må aldri slutte å kjempe for de demokratiske verdiene som vårt samfunn er tuftet på.

På menneskets ukrenkelighet og egenverdi, på rettsstatens prinsipper, og fred og frihet.

9. april symboliserer undertrykkelse og tvang. Dagen da Norge ble offer for angrepskrig fra en tyrannisk stormakt.

8. mai symboliserer frihet og glede, og ikke minst ettertanke.

8. mai er dagen vi minnes de som har vært villig til å ofre alt for våre verdier og for vårt demokrati.

8. mai er dagen for å hedre alle de som har gjort og gjør verden til et tryggere og bedre sted for alle oss andre.

Takk.