Om offentliggjøring av rapport om valgpåvirkning

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

De siste dagene har det vært en del oppmerksomhet rundt offentliggjøringen av en rapport fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) om valgpåvirkning, der departementet er oppdragsgiver. Rapporten har ikke blitt lagt ut på regjeringen.no, men FFI har stått fritt til å publisere rapporten på sine nettsider. Dette er kommunisert både skriftlig og muntlig fra departementets side.

Departementet utlyste et oppdrag om uønska valgpåvirkning før stortingsvalget i 2021. FFI fikk oppdraget, og har levert to rapporter til departementet. Den første så på om det har vært forsøk på påvirkning fra utenlandske aktører, mens den andre rapporten inneholder et sett med scenarier om hvordan valgpåvirkning kan skje.

Departementet mottok den siste rapporten fra FFI 18. august. I tråd med avtalen med FFI sto de 29. september fritt til å publisere rapporten på egne sider, dette har vi også vært tydelig på i korrespondansen med FFI.

Departementet har gitt tilbakemelding til forskerne på et utkast av rapporten. Tilbakemeldingen gikk på at scenarioene i rapporten blander fiksjon og virkelighet på en måte som i verste fall kan spore av debatten, og departementet uttrykte bekymring for at folk kan tro at dette er faktiske sårbarheter i valggjennomføringen i Norge.

Departementet har aldri krevd at rapporten ikke skulle publiseres, og har både skriftlig og muntlig sagt til FFI at de står fritt til å offentliggjøre rapporten på sine nettsider selv om den ikke ble lagt ut på regjeringen.no. Alle som har bedt om innsyn i rapporten, har også fått det.

Se rapporten Scenarioer for uønsket påvirkning i forbindelse med norske valg på FFIs nettsted

 

Kommunal- og distriktsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00