Omar Dajani utnevnt til ekspedisjonssjef i Skattelovavdelingen

Omar Dajani (44) er i statsråd i dag utnevnt til ekspedisjonssjef i Skattelovavdelingen i Finansdepartementet.

Omar Dajani kommer fra stillingen som rådmann i Nord-Aurdal kommune. Han har tidligere innehatt stillinger hos Regjeringsadvokaten og i Finansdepartementets Skattelovavdeling

Han er utdannet cand. jur. fra Universitetet i Oslo (UiO) i 1997.

Dajani vil tiltre etter nærmere avtale.

Til toppen