Ønsker flere økonomer til Konkurranseklagenemnda

Nærings- og fiskeridepartementet ønsker å gjøre Konkurranseklagenemnda bedre rustet til å møte svingninger i saksmengden. Nemnda skal derfor utvides med flere økonomer.

Konkurranseklagenemnda ble opprettet i 2017, og består i dag av åtte medlemmer, inklusive lederen. Nemnda har behov for flere økonomer.

Nærings- og fiskeridepartementet inviterer derfor til å melde seg, eller foreslå kvalifiserte kandidater til verv som medlemmer i Konkurranseklagenemnda.