Opphever artikkel 124 i Roma-vedtektene - mer effektiv internasjonal straffeforfølgelse

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen ratifiserer endring av Den internasjonale straffedomstolens vedtekter, og fjerner dermed staters muligheter til å begrense straffeforfølging av de alvorligste internasjonale forbrytelser.

Regjeringen ratifiserer endring av 26. november 2015 – oppheving av artikkel 124 i Roma-vedtektene om Den internasjonale straffedomstol av 17. juli 1998.

Roma-vedtektene etablerer den faste internasjonale straffedomstolen (heretter «Domstolen») med myndighet til å straffeforfølge og dømme enkeltindivider for internasjonale forbrytelser. Vedtektene ble vedtatt 17. juli 1998 og trådte i kraft 1. juli 2002.

Artikkel 124 ble laget som en valgfri overgangsordning som ledd i en omfattende kompromissløsning. Bestemmelsen har gitt nye medlemsstater rett til å reservere seg mot Domstolens jurisdiksjon over art. 8 om krigsforbrytelser begått av egne statsborgere eller på eget territorium, for en tidsbegrenset periode på syv år gjeldende fra det tidspunktet et nytt medlemsland signerer vedtektene.

Sletting av artikkel 124 er i tråd med Norges utenrikspolitiske orientering. Man begrenser på denne måten staters mulighet til å ta forbehold for Domstolens jurisdiksjon til å straffeforfølge og dømme personer for de alvorligste internasjonale forbrytelser. Det var aldri aktuelt for Norge å ta en slik reservasjon.

I henhold til vedtak ved Kampala-konferansen i 2010 skulle spørsmålet om oppheving av Roma-vedtektenes art. 124 drøftes under statspartsmøtet i Haag den 26. november 2015. I tråd med denne intensjonen la Norge som leder i arbeidsgruppen (Working Group on Amendments) til rette for forberedende diskusjoner om endringen av vedtektene i første halvdel av 2015.

Den 26. november 2015 ble man altså enige om å oppheve artikkel 124.