Oppnevning av setteriksadvokat

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kongen har i statsråd i dag oppnevnt professor i rettsvitenskap Gert Johan Kjelby som setteriksadvokat for riksadvokat Jørn Sigurd Maurud.

Før tiltredelse som riksadvokat var Maurud førstestatsadvokat og embetsleder ved Oslo statsadvokatembeter. Kjelby skal behandle saker der riksadvokat Maurud er inhabil som følge av at han har behandlet den aktuelle saken som førstestatsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter.