Norge med på opprop om WTO-avtale

Norge og en gruppe industri- og utviklingsland har samlet seg bak et opprop for at arbeidet med avtalen om handelsforenkling, vedtatt på Bali i desember 2013, blir fullført innen fristen 31. juli.

Gjennomføring av WTOs (Verdens handelsorganisasjon) avtale om handelsforenkling (Trade Facilitation, TF), er nå i alvorlig fare. WTOs medlemmer vedtok avtalen under ministerkonferansen på Bali i desember 2013 og har frist til 31. juli til å fullføre det formelle arbeidet. India setter imidlertid betingelser som innebærer en reforhandling av Bali-pakken.

Norge og en gruppe andre industri- og utviklingsland oppfordrer derfor alle WTOs medlemmer til å arbeide for fullt slik at vi kommer i mål innen utgangen av juli, slik det ble besluttet på Bali. Det er nødvendig for å fortsette arbeidet på andre områder av den såkalte Doha-runden til høsten, der spørsmålene India er opptatt av også vil være omfattet.

Det store flertallet av WTOs medlemmer, inkludert utviklingsland og MUL (Minst utviklete land), er sterke tilhengere av at man fullfører arbeidet med TF-avtalen, slik at organisasjonen kan bevege seg videre og ta fatt på de øvrige uløste spørsmålene i Doha-runden. 

Til toppen