Presseinvitasjon: Oppstart for lønnsoppgjøret i staten

Lønnsoppgjøret for ansatte i det statlige tariffområdet starter torsdag 5. april klokken 10:00. Partene møtes i auditoriet i R5 i Akersgata 59. Presse må møte for registrering senest klokken 09:45.

Pressen inviteres til å være tilstede for å ta bilder før åpningen. Pressen kan også være med etter at møtet er avsluttet for å stille spørsmål til partene.

Årets oppgjør er et hovedoppgjør. Partene i forhandlingene er hovedsammenslutningene LO Stat, YS Stat, Unio og Akademikerne på den ene siden og Kommunal- og moderniseringsdepartementet på den andre siden. Statens forhandlingsdelegasjon ledes av personaldirektør i staten, Gisle Norheim.

Fristen for forhandlingene er 30. april ved midnatt. Informasjon om årets lønnsoppgjør legges på våre nettsider: www.regjeringen.no/lonnsoppgjoret2018

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Til toppen