Oppsving for norsk-polsk forskningssamarbeid

EØS-midlene

I alt 47 forskningsprosjekter har fått støtte fra det polsk-norske forskningsprogrammet under EØS-midlene. Norske forskere og forskningsinstitusjoner er med i alle prosjektene.

– Vi har fått svært god respons på utlysningen. Kvaliteten på søknadene var god, og det har vært skarp konkurranse, sier Aleksandra Witczak Haugstad i Forskningsrådet som er norsk partner i forskningsprogrammet.

I alt 38 norske forskningsinstitusjoner deltar i de 47 prosjektene. Dette innebærer at enkelte institusjoner har fått uttelling på flere prosjekter. Alle norske universiteter er med. Norske partnere kan få inntil 40 prosent av støttebeløpet (potensielt ca. 3 millioner kroner).

Se egen liste over hvilke norske institusjoner som skal delta i prosjekter.

Prosjektene som har fått støtte, fordeler seg innenfor følgende sektorer:

  • Miljø (18)
  • Klima- og polarforskning (7)
  • Helse (15)
  • Samfunnsvitenskap, inkludert migrasjon (4)
  • Likestilling (7)

Europaportalen kommer til å omtale noen av prosjektene senere.

Gjennom EØS-midlene har Norge etablert forskningsprogram med Tsjekkia, Estland, Hellas, Ungarn, Latvia, Polen og Romania. Støtten er på om lag 750 millioner kroner. Ett av målene er at programmene skal bidra til økt forskningssamarbeid mellom forskere fra Norge og mottakerlandene. Programmene i Polen og Estland har gjennomført utlysninger. De andre landene vil følge utover våren og sommeren.

Til toppen