Oslo Forum 2016

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Konfliktene i verden i dag har enorme menneskelige og materielle kostnader. Vi må derfor bli enda bedre til å forebygge konflikt og skape fred der konflikter har brutt ut. Oslo Forum er en viktig møteplass for å utveksle konkrete erfaringer, ideer og innsikt blant de som daglig jobber med konfliktforebygging og fredsprosesser, sier utenriksminister Børge Brende.

EUs høyrepresentant Federica Mogherini og Irans utenriksminister Mohammad Javad Zarif sammen med utenriksminister Børge Brende var blant årets deltaker på Oslo Forum 2016.
EUs høyrepresentant Federica Mogherini og Irans utenriksminister Mohammad Javad Zarif sammen med utenriksminister Børge Brende var blant årets deltaker på Oslo Forum 2016. Foto: Marta B. Haga, UD

Årets tema for Oslo Forum var «Tilpasning til et nytt konfliktlandskap». Over 110 deltakere var samlet på Losby Gods under årets Oslo Forum for å diskutere konfliktene i blant annet Syria, Colombia, Afghanistan og Burundi.

Blant årets deltakere var USAs utenriksminister John Kerry, EUs høyrepresentant Federica Mogherini og Irans utenriksminister Mohammad Javad Zarif. Utenriksministre fra Libanon, Mongolia, New Zealand, Slovakia og Ukraina deltok også.

Årets møte i Oslo Forum var det 14. i rekken av årlige samlinger for fredsmeklere, diplomater og politikere på Losby utenfor Oslo. Oslo Forum er et samlingssted og konferanse for aktører involvert i konfliktløsning og fredsmekling. Hensikten med konferansen er å dele erfaringer på dette området på tvers av ulike regioner og land. Samlingen er en viktig del av det norske arbeidet for å systematisere og profesjonalisere det internasjonale arbeidet med fredsprosesser.