Østfoldbanen: Utbygging av mobilnettet i tunneler bidrar til å gjøre togtilbudet mer attraktivt

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Å etablere mobil- og internettdekning i de lengste tunnelene på Østfoldbanen vil bidra til en bedre reisehverdag for arbeidspendlere og andre togreisende. Tiltaket vil forhåpentlig gjøre at flere velger å reise med tog, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

- I fjor fikk vi på plass et samarbeid mellom Telenor, Jernbaneverket og NSB for å forbedre mobil- og internettdekning for de togreisende. Jernbaneverket er ansvarlig for dekningen i tunnelene, NSB i togene og Telenor resten. De har startet på de mest trafikkerte pendlerstrekningene på Østlandsområdet. Brukeropplevelsen for de reisende på Østfoldbanen blir derfor best når tiltakene i tunnelene kombineres med tiltakene til mobiloperatør og togselskap, sier Solvik-Olsen.  

I 2016 er det er satt av 20 millioner kroner på Jernbaneverkets budsjett til tiltak for bedre mobil- og internettdekning på Østfoldbanen. Midlene skal brukes i de ni tunnelene på Østfoldbanen som er lengre enn 500 meter. Disse er:

  • Bekkelagstunnelen
  • Finstad tunnel (mellom Ski og Ås ved Holstad)
  • Kjølstad tunnel A (mellom Ski og Ås ved Slørstad)
  • Kjølstad tunnel B (mellom Ski og Ås ved Slørstad)
  • Stavengåsen tunnel (mellom Hølen og Kambo)
  • Mølleåsen tunnel (rett før Moss)
  • Fredrikstad tunnel
  • Sorgenfri tunnel (mellom Berg og Halden)
  • Remmen tunnel (rett før Halden)

- Jeg tror at kollektivtransport vil få god hjelp av digitaliseringen i årene framover. Å sitte med laptop eller nettbrett gjør at du kan arbeide eller surfe på nett. Da blir tiden mer verdifull sammenliknet med å kjøre bil. Togreiser er kanskje aller mest egnet for arbeid eller surfing på nett. Kupeene har i det store og hele bedre komfort enn buss, T-bane og trikk, sier samferdselsministeren.

Utbygging og vedlikehold på Østfoldbanen
Forbedringen av togtilbudet på Østfoldbanen skjer også på andre måter. Utbygging og planlegging av nye dobbeltspor pågår i fullt tempo. Follobanen mellom Oslo og Ski er Norges største samferdselsprosjekt og vil gi et mye bedre togtilbud mellom Oslo og sørover mot Østfold.

- De to siste årene har vært en ekstraordinær satsing på vedlikehold av jernbanenettet. Dette er viktig for gjøre togtrafikken mer punktlig og for å styrke regulariteten. Det er helt avgjørende for folks tillit til toget at det kommer og går når det skal. 2015 har blitt omtalt som det store vedlikeholdsåret på grunn av den store økningen i midler til dette formålet. Etter flere tiår med et stadig voksende vedlikeholdsetterslep, snur nå utviklingen. Forfallet reduseres. I år styrkes satsingen på vedlikehold ytterligere. I år skal det blant annet gjøres tiltak som skal sikre bedre punktlighet i Oslo-området, sier Solvik-Olsen.