Over 24 millioner kroner til internasjonale idrettsmesterskap i Norge

Kulturdepartementet tildeler nå over 24 millioner kroner til en rekke idrettsaktører med begrensende kommersielle inntektsmuligheter, slik at de kan arrangere internasjonale mesterskap i Norge.

– Regjeringen ønsker å bidra til idrettsmangfoldet gjennom å legge til rette for at flere idretter kan arrangere internasjonale mesterskap i Norge. Derfor gir vi en håndsrekning til små idretter som har få sponsorer og begrensede muligheter for kommersielle inntekter, slik at også disse kan få vise fram det øverste nivået innenfor sin idrett til et norsk og internasjonalt publikum, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen. 

Tilskuddsordningen er åpen for frivillige, medlemsbaserte organisasjoner, eller arrangementsselskap eid av slike organisasjoner, som ønsker å arrangere europa- eller verdensmesterskap på seniornivå i Norge.

Det kan søkes om tilskudd til mesterskap både for funksjonsfriske og for personer med nedsatt funksjonsevne, og fem av i alt åtte arrangement som mottar tilskudd i årets søknadsrunde er mesterskap som omfatter parautøvere.

Kulturdepartementet har i 2021 gitt tilsagn om tilskudd til følgende mesterskap:

       

Søker

Arrangementsted

Mesterskap

Tilsagnsbeløp (kroner)

Bergen Triathlon Event

Voss

VM vintertriatlon 2023

4 000 000

Kongelig Norsk Seilforening

Fredrikstad

EM Offshore Racing Congress 2022

2 000 000

Norges Ake-, Bob- og Skeletonforbund

Lillehammer

VM parabob 2022

400 000

Norges Functional Fitnessforbund

Skien

VM Functional Fitness 2023

750 000

Norges Rugbyforbund

Skien

EM rullestolrugby 2022

2 600 000

Norges Skytterforbund

Hamar

EM luftvåpen for parautøvere 2022

3 500 000

Norges Vektløfterforbund

Førde

VM vektløfting 2025

10 000 000

Norges Volleyballforbund

Stavanger

EM sittevolleyball 2025

1 500 000

SUM

 

 

24 750 000